CỤC LÃNH SỰ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1238/LS-XNK
V/v Xin thị thực quá cảnh Anh

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Cơ quan thuộc Chính phủ
-Văn phòng Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo thông báo của Đại Sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len tại Hà Nội tại công hàm số 193 ngày 23/06/2003;

Kể từ ngày 23/6/20003 Chính phủ Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len quyết định tất cả công dân Việt Nam khi quá cảnh Anh đều phải xin thị thực Quá cảnh trực tiếp (Direct Airside Transit Visa DATV). DATV chỉ cho phép hành khách lưu chuyển tại khu vực chờ trong sân bay. Trong trường hợp khách cần chuyển sân bay để tiếp tục lộ trình của mình thì phải có thị thực quá cảnh thông thường (Visitor-in-transit visa). Thủ tục xin visa quá cảnh trực tiếp DATV tại Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh gồm có:

- Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng

- Visa nước tới

- Đã đặt vé máy bay

- Lệ phí: 729000 đ

- Thời hạn cấp visa: 01 ngày

Tuy nhiên, đối với những người đã mua vé trước thời gian được áp dụng DATV hoặc lượt về của chuyến đi khởi hành trước khi áp dụng DATV thì có thể quá cảnh Anh không cần thị thực tính đến nửa đêm ngày 28/06/2003.

Cục lãnh sự xin thông báo để Quý cơ quan biết để phối hợp./.

KT CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trương Xuân Thanh