BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/TCHQ-GSQL
V/v phân loại cần trục nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:Bộ Giao thông vận tải

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắccủa Hải quan địa phương về việc phân loại cần trục bánh lốp và cần trục ôtônhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có một số ý kiến xin trao đổi vớiQuý Bộ như sau:

Ngày 26/10/2007, Cục Đăng kiểm Việt Nam có vănbản số 349/VAQ xác nhận lô hàng 02 cần trục bánh lốp đã qua sử dụng sản xuấtnăm 1982, 1986 do Công ty cổ phần tư vấn chế tạo và lắp máy Cửu Long nhập khẩuqua cảng Hải Phòng đạt các chỉ tiêu chất lượng và an toàn kỹ thuật. Tuy nhiên,việc xác định tên gọi còn chưa thống nhất (cần trục bánh lốp hay ôtô cần trục)và còn chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải cũng như các cơ quan chứcnăng nên Cục Đăng kiểm chưa cấp Giấy chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùngnhập khẩu cho doanh nghiệp.

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã có cáccông văn số 125/ĐKVN ngày 26/1/2007 và 860/ĐKVN ngày 16/8/2007 đề nghị các BộGiao thông vận tải, Tài chính, Thương mại xem xét trình Chính phủ đưa cả hailoại cần trục bánh lốp và cần trục ôtô vào nhóm xe máy, thiết bị thi côngchuyên dùng và cho phép cả những loại cần trục ôtô có tuổi sử dụng trên 5 năm(tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu) được phép nhập khẩu. Nhưng, đến nayvẫn chưa được xem xét giải quyết.

Để có cơ sở hướng dẫn Hải quan địa phương thựchiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ có ý kiến về vấn đề nêu trên.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự hợp tác và mongsớm nhận được ý kiến của Quý Bộ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc