TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12546/CT-TTHT
V/v Chính sách thuế.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:Địa chỉ:Mã số thuế:

Ngân hàng TMCP Á Châu442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM0301452948

Trả lời văn bản số 3835/CV-NVTTKTT15 ngày 21/7/2015 của Ngân hàng về chính sách thuế (hồ sơ bổ sung và văn bản giải trình số 4692/CV-NVTTKTT15 ngày 27/8/2015),Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải tính, kê khai nộp thuế GTGT:

“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tin, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định...”.

1/ Về hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Recess:

Trường hợp Ngân hàng (Bên B) ký hợp đồng với Công ty TNHH Recess (Bên A - là đơn vị chủ quản và vận hành kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử Lazada.vn) cùng thực hiện chương trình “gi vàng mua sắm - giảm ngay 300.000 VNĐ với th ACB Visa”, khách hàng (chủ thẻ) truy cập trang web www.lazada.vn để mua hàng thanh toán bằng thẻ do Ngân hàng phát hành sẽ được hoàn lại tiền (giá trị thanh toán từ 1.000.000 đồng tr lên được hoàn 300.000 đồng, việc hoàn tiền thực hiện theo hình thức trừ ngay trên hóa đơn, khách hàng chỉ thanh toán số tiền còn lại.) và tỷ lệ chia sẻ chi phí là Bên B chịu 83%, Bên A 17% (Điều 2 hợp đồng). Lazada là đơn vị bán hàng, chương trình khuyến mại là của Ngân hàng (Bên B chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký với Sở Công Thương về chương trình khuyến mại - Điều 5 hợp đồng) nghiệp vụ hoàn tiền cho khách hàng không phải là giảm giáhàng bán do đó Lazada lập hóa đơn đ làm căn cứ tính thuế GTGT theo giá chưa trừkhoản tiền khách hàng được hỗ trợ là đúng quy định.

Tuy nhiên, theo bản chụp hóa đơn số 0088193, ký hiệu RC/15P ngày28/7/2015 do Lazada phát hành Ngân hàng gửi kèm theo trên hóa đơn lại là tiền chiếtkhấu là không phù hợp. Đề nghị lần in hóa đơn sau, Lazada phải ghi rõ “tiền hỗ trợkhách hàng”, “Số tiền sau khi trừ tiền hỗ trợ” và khi Lazada nhận 83% số tiềnNgân hàng chuyển trả không phải lập hóa đơn chỉ lập chứng từ thu.

2/ Về hợp đồng hợp tác với Banknetvn:

Trường hợp Ngân hàng ký hợp đồng với Công ty cổ Phần Chuyển mạch TàiChính Quốc Gia (Banknetvn) cùng thực hiện chương trình “cất cánh dễ dàng vớiVietnam Airlines” khi khách hàng sử dụng thẻ thanh toán do Ngân hàng phát hànhthanh toán tiền mua vé máy bay trực tuyến qua website Vietnam Airlines và các kênhthanh toán của Ngân hàng trong thời gian quy định của chương trình, khách hàng sẽđược chiết khấu (thực chất là khoản tin Ngân hàng và Banknetvn hỗ trợ khách hàng)10% giá trị thanh toán (tối đa 500.000đ), số tiền này Ngân hàng chuyển khoản trựctiếp vào tài khoản hoặc thẻ nội địa của khách hàng và tỷ lệ chia sẻ chi phí làBanknetvn chịu 50%, Ngân hàng 50%, chương trình khuyến mại là của Banknetvn(Banknetvn chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký với sở Công Thương vềchương trình khuyến mại) thì khi Ngân hàng nhận 50% số tiền Banknetvn chuyển trảkhông phải lập hóa đơn chỉ lập chứng từ thu.

Cục Thuế TP thông báo Ngân hàng biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Công ty TNHH Recess;
- Phòng PC;
- Phòng KT3;
- Lưu: HC, TTHT.
1849
- 5426026/15 mt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga