Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CỤCKHUYẾN NÔNG VÀ KHUYẾN LÂM - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 1272/CV-KNKL-GSN
NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC NHẬP KHẨU
HÀNG HOÁ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan,

Ngày 06 tháng 9 năm2002, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết địnhsố 80/2002/QĐ-BNN về việc: công bố danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùngchế biến thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam thời kỳ 2002-2005.

Để làm rõ một số điểmtại Quyết định này, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩucác mặt hàng nguyên liệu và TACN. Cục Khuyến nông và Khuyến lâm, cơ quan quảnlý nhà nước ngành chăn nuôi có một số ý kiến như sau:

1. Tại phần 2, Điều 1 của Quyết định số 80/2002/QĐ-BNN quyđịnh đối với các loại nguyên liệu đơn nhập khẩu theo yêu cầu chất lượng: cácdoanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu khai báo khi nhậpkhẩu, xuất khẩu và chịu trách nhiệm với người sử dụng về chất lượng hàng nhậpkhẩu theo pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

2. Tại Điều 2 của Quyết định số 80/2002/QĐ-BNN quy định: mặthàng thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi khi nhập khẩuphải được kiểm tra chất lượng. Trước khi đưa vào danh mục, các mặt hàng này đãđược kiểm tra chất lượng và xác định đủ tiêu chuẩn nhập khẩu vào Việt Nam. Tuyvậy, sau khi nhập khẩu, doanh nghiệp phải báo cáo số lượng và chủng loại hàngnhập khẩu về Cục Khuyến nông và Khuyến lâm để Cục có kế hoạch phối hợp với cáccơ quan chức năng trong ngành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo quy định hiệnhành.

3. Các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biếnthức ăn chăn nuôi đã được kiểm tra chất lượng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2002 sẽđược Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục bổ sung vào danh mục củanăm 2003. Vì vậy, trong thời gian chờ bổ sung vào danh mục, doanh nghiệp trìnhcông văn chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng do Cục Khuyến nông và Khuyến lâmcấp với Hải quan các cửa khẩu để làm thủ tục nhập khẩu.