Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TOÀÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 128/2002/KHXX
NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC TÍNH THỜI HẠN
KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

Kính gửi: Toàán nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Sau khi nghiên cứu Công vănsố 10/CV-TA ngày 10-4-2002 của Toà án nhân dân tỉnh Đắc Lắc, Toà án nhân dântối cao có ý kiến như sau:

TạiCông văn số 166/2001/KHXX ngày 14- 12-2001 của Toà án nhân dân tối cao về việctính thời hạn kháng cáo, kháng nghị có đoạn viết: "...Để bảo đảm thốngnhất việc tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị, từ nay trở đi việc xác định thờiđiểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị và thời điểm kết thúc thời hạnđó được thực hiện theo quy định tại Điều 161 và Điều 162 Bộ luật dân sự...".

Theonội dung hướng dẫn nói trên thì cần hiểu thời điểm "từ nay trở đi" làtừ ngày ban hành Công văn số 166/2001/KHXX (ngày 14-12-2001) trở đi , các Toàán nhân dân áp dụng hướng dẫn trong Công văn này để xác định thời điểm bắt đầutính thời hạn kháng cáo, kháng nghị và thời điểm kết thúc thời hạn đó. Đối vớicác trường hợp trước đây do chưa được hướng dẫn cụ thể nên việc xác định thờiđiểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị và thời điểm kết thúc thời hạnđó khác với nội dung hướng dẫn của Công văn nói trên như các ví dụ mà quý Toànêu trong Công văn số 10/CV-TA thì không áp dụng hướng dẫn tại Công văn này đểkháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, trừ trường hợp bản án, quyết định củaToà án bị kháng nghị theo các căn cứ khác.

Trênđây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo, vận dụng vàgiải quyết tốt các vấn đề nghiệp vụ.