Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1283/TCHQ-KTTT
NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÂN LOẠI MẶT HÀNG

Kínhgửi: - Các cục hải quan tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn khiếunại của một số doanh nghiệp và báo cáo của một số đơn vị về vướng mắc trongviệc áp mã số đối với mặt hàng Hộp số và Bộ ly hợp xe máy. Tổng cục Hải quanhướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất như sau:

-Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu hiện hành.

-Căn cứ Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính.

-Căn cứ ý kiến tại văn bản đề ngày 24/3/2003 của Tổng cục Thuế.

-Tham khảo chú giải HS và đĩa CD-rom của Tổ chức Hải quan Thế giới.

Mặthàng: Hộp số và Bộ ly hợp xe máy thuộc nhóm 8714 "Phụ tùng và bộ phận phụ trợcủa xe thuộc các nhóm từ 8711 đến 8713"

Tổng cục Hải quanthông báo để các đơn vị biết và thực hiện (các văn bản hướng dẫn trước đây tráivới qui định này đều bãi bỏ).