B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12848/BTC-CST V/v thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
-
Cục hải quan các địa phương.

Bộ Tài chính nhận được các công văn của một s cơ quan thuế, cơ quanhải quan, doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về chính sách thuếgiá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ sản xuấtnông nghiệp. V vn đ này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổsung một số điều của các Luật về thuế; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửađổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Nghị định về thuế; và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị địnhsố 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn, dịchvụ có quy định “máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp”thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tại khoản 1Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTCcó quy định về máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệpnhư sau:

“Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuấtnông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiếtbị san phng đồng ruộng; máy gieo hạt;máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống,máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạchlúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy háichè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương;máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấynông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều...), thủy sản; máy thu gom, bốc mía,lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiệnrơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác”.

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP có quyđịnh: “Bộ Tàichính chủ trì, phối hợp vớiBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫncác loại máy chuyên dùng khác dùngcho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượngkhông chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoảnnày”.

Ngày 27/4/2015 Bộ Tài chính đã có công văn số 5634/BTC-CST xin ý kiến Bộ Nông nghiệpvàPhát triển nông thôn về một số máy móc, thiết bịchuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được định danh cụ thểtại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Thông tư số26/2015/TT-BTC.

Sau khi nghiên cứu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tại công văn số 4247/BNN-TC ngày 01/6/2015, qua rà soát hồ sơcác loại máy móc, thiết bị do cơ quan thuế, cơ quan hải quan, doanh nghiệp gửiđến, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụcho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

- Máy, thiết bị cung cấp thức ăn, nước uống, thu gom trứng, dọn vệ sinh;máy móc, thiết bị chăm sóc gia súc, gia cầm; máy móc, thiết bị phục vụ thụ tinhnhân tạo gia súc, gia cầm; máy phân tích chất lượng sữa; máy đóng gói nguyên liệuthức ăn thô xanh; máy móc, thiết bị xử lý chất thải chăn nuôi, cải tạo môi trườngchăn nuôi.

- Máy quạt nước; máy sục khí; máy tự động cho cá, tôm ăn sử dụng trong nuôi trồng thủy sản;

- Máy gặt đập liên hợp;

- Dàn xới;

- Máy kéo cầm tay;

- Máy thu hoạch rau hoạt động bằng điện, máy phân loại hoa hoạt động bằngđiện;

- Máy phân loại nhân hạt điều;

- Thiết bị sưởi ấm, làm mát cho gia súc, gia cầm;

- Máy móc, thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi, silo chứa cám, hệ thống tảinguyên liệu và các phụ tùng thay thế là các máy, thiết bị (nghiền, trộn, máy épviên, silo chứa, hệ thống băng tải) sử dụng chế biến thức ăn gia súc, gia cm;

- Máy nông ngư cơ (đầu máy động cơ nổ) sử dụng trong sản xuất nông nghiệpnhư: làm động lực cho bơm nước, tưới, tiêu; phun thuốc bảo vệ thực vật;

- Máy vò chè;

- Máy xát trắng; máy bóc vỏ lúa; máy tách thóc; máy đánh bóng gạo; máyđánh bóng cà phê; sàng tạp chất gạo; cối trắng; sàng đá; trống tách hạt lép;máy tách trấu; phin lọc bụi; cân tự động; định lượng; trng phân hạt; sàng đảo; sàng cám; vanxả kín; sàng trấu; trống trộn; lò đốt trấu; máy sấy tầng sôi; máy bóc vỏ mè;dây chuyền bóc vỏ lúa ra gạo; các thiết bị sử dụng cho hệ thống máy sấy, máyxay xát lúa, gạo;

- Khay gieo mạ;

2. Đối với linh kiện đồng bộ nhập khẩu để lắp ráp máy móc, thiết bị chuyêndùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp:

Việc phân loại linh kiện nhập khẩu đồng bộ để lắp rắpmáy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được căn cứ vào Danhmục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thôngtư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính, Chú giải chi tiết HS,Chú giải bổ sung AHTN, các quy tắc phân loại hàng hóa và Thông tư s 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 củaBộ Tài chính hướng dẫn v phân loại hàng hóa, phân tích để phân loạihàng hóa; phân tích để kiểm tra cht lượng, kim tra an toàn thực phẩm đốivới hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.

Theo quy tắc 2a tại Phụ lục II ban hành kèm theoThông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính thì: “Một mặt hàngđược phân loại vào một nhóm hàng thì mặthàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đãcó đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũngphân loại như vậy đi với hàng hóa ở dạng hoànchỉnh hay hoàn thiện đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hayhoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiệntheo nội dung Quy tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời”.

Căn cứ quy tắc nêu trên, trường hợp linh kiện nhập khẩuđược xác định là linh kiện đồng bộ để lắp ráp máy móc, thiết bị chuyên dùng phụcvụ cho sản xuất nông nghiệp và được áp cùng một mã HS với máy móc, thiết bịchuyên dùng phục vụ cho sản xut nôngnghiệp thì linh kiện đng bộ này thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT.

Ví dụ:

- Linh kiện đồng bộ nhập khẩu để lắp ráp máy gặt đập liên hp có mã HS 84335100 gm các bộ phận chính sau: khung gm; động cơ; bộ phận truyn động; bung đập lúa; bộ phận thu gom lúa; bộphận điu khin; gung gặt lúa; bánh xích lăn bằng cao su; các nắp đậy thân máy,mái che, ghế điều khiển, hộp dụng cụ theo máy. Tất cả các linh kiện này đượcdùng để lắp ráp thành máy gặt đập liên hợp hoàn chỉnh để gặt lúa và đập lúa.Các linh kiện đồng bộ này được thiết kế riêng chỉ lắp ráp máy gặt đập liên hp sử dụng trong nông nghiệp và khôngthể sử dụng cho mục đích khác, nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Linh kiện đồng bộ nhập khẩu để lắp ráp máy xới có mã HS 84322900 gồm cácbộ phận chính như sau: Trục quay dàn xới, tay nâng, thanh đỡ, nắp đậy trụcquay, chốt gài, tấm che hai bên, giá đỡ, lưỡi xới đất. Tất cả các linh kiện nàyđược dùng để lắp ráp thành dàn xới đất chỉ chuyên dùng cho nông nghiệp đ làm đất và các linh kiện này đượcthiết kế riêng chỉ lắp ráp dàn xới và không thể sử dụng cho mục đích khác, nên thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT.

- Đối với linh kiện, thiết bị nhập khẩu để lắp ráp bình phun thuốc trừ sâu(bao gồm thiết bị phun thuốc trừ sâu, củ hút, cần, bộ pittông, đầu bát sen, đầura thuốc sâu, tẩu, tay nắm, lá gió, tay đẩy, khóa, van khóa, quai đeo), nếutheo quy tắc 2a tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC không phải là linh kiện, thiết bị đồng bộ với bình phun thuốc trừ sâu nên khôngđược áp mã HS giống với bình phun thuốc trừ sâu, thìlinh kiện, thiết bị nhập khẩu này không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

3. Đối với các vướng mắc phát sinh khác về máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuấtnông nghiệp chưa được liệt kê trong danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng phụcvụ cho sản xuất nông nghiệp đã được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số26/2015/TT-BTC và điểm 1 công văn này, đề nghị gửi vướng mắc đến Tổng cục Thuế- Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện.

Bộ Tài chính thông báo để cơ quan thuế, cơ quan hảiquan, doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Bộ NN&PTNT;
-
Công ty TNHH Kubota Việt Nam;
-
Công ty TNHH Thương mại Đức Thịnh;
-
Công ty TNHH Bùi Văn Ngọ;
-
Công ty TNHH TM Quỳnh An;
-
Tổng công ty máy động lực và máynông nghiệp Việt Nam;
-
Công ty TNHH BMC;
-
TCT; Vụ PC; TCHQ;
-
Lưu: VT, Vụ CST(CST2).

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn