Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 1301 TC/TCT NGÀY 07 THÁNG 2 NĂM 2002
VỀ LỆ PHÍ KIỂM TRA VĂN HOÁ PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU

Kính gửi: - Bộ Văn hoá - Thông tin

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Qua thời gian thực hiện Quyết định số 203/2000/QĐ-BTC ngày21-12-2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành mức thu lệ phí giám định nộidung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm, Bộ Tài chính hướng dẫn thêmvề việc thu lệ phí giám định văn hoá phẩm xuất nhập khẩu như sau:

1- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu đĩa cứng máy vi tính là hàngmậu dịch, theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giám định vềnội dung thì phải nộp lệ phí theo mức thu là 0,2% (hai phần nghìn) giá trị đĩacứng nhập khẩu.

2- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu máy vi tính có đĩa cứng kèmtheo là hàng mậu dịch, nếu theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩmquyền giám định về nội dung đĩa cứng thì:

- Trường hợp hợp đồng nhập khẩu và hoá đơn (Invoice) bánhàng của nước ngoài ghi tách riêng giá trị đĩa cứng và giá trị máy tính, thì tổchức, cá nhân nhập khẩu phải nộp lệ phí theo mức thu là 0,2% (hai phần nghìn)giá trị đĩa cứng.

- Trường hợp hợp đồng nhập khẩu và hoá đơn (Invoice) bánhàng của nước ngoài không ghi tách riêng giá trị đĩa cứng, giá trị máy vi tínhthì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải nộp lệ phí giám định đĩa cứng theo mức thu12.000 đồng/đĩa cứng máy vi tính.

Mức thu tại điểm 1.2 trên đây tối thiểu là 200.000 đồng vàtối đa không quá 10.000.000 đồng đối với một lô hàng máy tính nhập khẩu.

Đề nghị Bộ Văn hoá - Thông tin và Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Văn hoá - Thông tin thực hiện việcthu lệ phí giám định đĩa cứng máy vi tính nhập khẩu theo hướng dẫn trên đây.