BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1305/BGTVT-CYT
V/v: Tăng cường các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 ti các Cảng Hàng không.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Các Công ty cổ phần Hàng không: Vietjet, Pacific Airlines, Tre Vi
t (Bamboo Airways).

Thực hiện Chi thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cp bách phòng, chống dịch bệnh COV1D-19; trước din biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã liên tiếp ban hành các văn bản chđạo việc tăng cường các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COV1D-19 không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải trong đó nhấn mạnh thông điệp 5K, tuy nhiên qua kiểm tra thực tế tại một số Cảng Hàng không vn còn hiện tượng các hãng hàng không không yêu cầu hành khách khai báo y tế nội địa trước chuyến đi theo quy định.Đặc biệt trong những ngày gần đây.đã xuất hiện chùm ca bệnh là nhân viên bốc xếp, giám sát hành lý và hàng hóa tại Cng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Nhằm tăng cường các biện phápngăn ngừa lây lan dịch bệnh COV1D-19 qua dường hàng không Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các Cảng vụ hàng không và các hãng hàng không khn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra và nhc nh cán bộ nhân viên, người lao động của đơn vvà hành khách thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch (đeo khu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báoy tế).

- Phổ biến, truyền thông về sử dụng khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn tại Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng (gi kèm Công văn này).

- Hướng dẫn hành khách khai báo y tế điện t khi làm thủ tục trực tuyến tại website: https://tokhaiyte.vn hoặc trên ứng dụng Tờ khai y tế (Vietnam Health Declaration) mục khai y tế nội địa. Từ chi vận chuyn các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch bệnh.

- Yêu cầu tất cả cán bộ nhân viên, người lao động của đơn vị cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và phải thường xuyên bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh báo sớm nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm, người nghi nhiễm và giúp cơ quan chức năng phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm.

- Hướng dẫn, nhắc nh hành khách đứng giãn cách khi làm thủ tục tại sân bay. Tăng s lượng xe buýt trung chuyển hành khách từ nhà ga ra máy bay và ngược lại để đảm bảo giữ khoảng cách hành khách trên xe.

- Thực hiện đy đủ các biện pháp phòng dịch khác theo hưng dn tại Công văn số 7234/BGTVT-CYT ngày 26/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Tăng cường các trang bị phòng hộ cá nhân (bộ quần áo chng dịch, khẩu trang, găng tay...) cho toàn bộ nhân viênlàm việc tại các cảng hàng không để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bnh. Đối với nhân viên tiếp xúc trực tiếp với hành khách phải được trang bị kính chng giọt bn và thường xuyên xét nghiệm SAR-CoV-2, đảm bảo có kết quả âm tính trước khi o làm việc (nếu có yêu cầu và hưng dẫn của cơ quan y tế).

>> Xem thêm:  Cảng hàng không là gì ? Tìm hiểu quy định về cảng hàng không ?

3. Yêu cầu các Cảng vụ hàng không và các hãng hàng không tiếp tục rà soát quy trình, biện pháp phòng chng dịch đang áp dụng đ phát hiện nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về cách ly đi với t bay nhập cảnh theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Ban Chỉ đạo Quốc gia PCD COVID-19;
- Bộ Y t
ế;
- Bộ trưởng (để
b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Vụ V
n tải;
- C
ng TTĐT Bộ GTVT.
- Lưu: VT, CYT (Thu).

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tun