Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1305 TCT/NV6
NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬ DỤNG
HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời Công văn số4138 CT/NV ngày 27/12/2002 của Cục thuế hỏi về việc xử lý thuế đối với nhữngtrường hợp mua tài sản trước khi được cấp mã số thuế và việc xuất thay hoá đơnđối với công trình xây dựng đã hoàn thành, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quyđịnh: "Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối vớitrường hợp hoá đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù) hoặc khôngghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế người bán nên không xác địnhđược người bán."

Căn cứ quy định nêu trên, nếu trên hoá đơn mua tài sản cốđịnh không ghi mã số thuế của người mua (lý do bên mua là doanh nghiệp mớithành lập đang trong thời gian chờ cấp mã số thuế), nhưng có ghi đầy đủ các chỉtiêu khác theo quy định, trong đó có đủ yếu tố về thuế GTGT, tên, địa chỉ, mãsố thuế bên bán để xác định được bên bán thì bên mua được khấu trừ thuế GTGTđầu vào theo hoá đơn mua tài sản cố định đó. Ngoài ra cơ quan thuế phải kiểmtra bên mua thực tế có mua tài sản để phục vụ cho hoạt động SXKD, hoá đơn muahàng này đúng vào thời điểm chưa được cấp mã số thuế.

2. Về nguyên tắc thì hoá đơn hợp pháp chỉ được xuất 1 lầncho một giao dịch về hàng hoá, dịch vụ khi thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ.Sau khi xuất hoá đơn, nếu không có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) về giá trị hànghoá, dịch vụ cần phải điều chỉnh thì không được xuất lại hoá đơn khác. Các bênmua và bán hàng hoá dịch vụ phải thực hiện kê khai nộp thuế đối với hoá đơn đãxuất theo các quy định hiện hành.

Trường hợp công trình XDCB đã hoàn thành bàn giao, bên B đãxuất hoá đơn và kê khai nộp thuế, nhưng chưa giao hoá đơn cho bên A do chậmthanh toán; thời gian từ 1 đến 2 năm sau, khi bên A thanh toán hết tiền côngtrình, bên B giao liên 2 hoá đơn đã xuất, không được xuất lại hoá đơn khác. Dothời gian quá 3 tháng bên A không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào củacông trình xây dựng, số thuế GTGT này được tính vào chi phí hoặc giá trị củacông trình khi hạch toán tài sản cố định.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.