công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1315TCHQ-KTTT
NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ
HÀNG NHẬP KHẨU CỦA ĐẠI LÝ

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,thành phố

Theo báo cáo của hảiquan địa phương về việc xác định giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu của đạilý phân phối tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Thực tế hiện nay, có một số đại lý phân phối hàng hoá chođối tác nước ngoài nhưng khi làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hoá đó lạinộp bộ hồ sơ là nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương thông thường (bêncạnh hợp đồng đại lý phân phối hàng hoá). Theo đó thì hợp đồng mua bán có đủđiều kiện áp dụng giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng quy định tại Thôngtư 08/2002/TT-BTC ngày 23/1/2002 của Bộ Tài chính để được áp dụng giá tính thuếtheo giá ghi trên hợp đồng (nếu là đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thì phải ápdụng giá tối thiểu).

Để tránh lợi dụng để được áp giá tính thuế không phù hợp vớithực tế giao dịch của hàng hoá nhập khẩu và chống gian lận thương mại, yêu cầucục hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Kiểm tra kỹ hồ sơ khi doanh nghiệp khai báo để áp dụnggiá đúng quy định hiện hành đối với các trường hợp hàng hoá nhập khẩu của cácđại lý phân phối hàng hoá tại Việt Nam.

2. Trường hợp hàng hoá đã làm thủ tục hải quan cho lô hàngnhập khẩu theo hợp đồng thương mại có dấu hiệu nghi ngờ thực chất là hợp đồngđại lý thì phải phúc tập lại hồ sơ hàng nhập khẩu hoặc xem xét tiến hành kiểmtra sau để xác định chính xác tính chất của việc nhập khẩu hàng hoá để áp dụnggiá tính thuế đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện.