BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1333/LĐTBXH-VP
V/v phòng chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1)

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Bệnh cúm A(H7N9) đang diễn biếnphức tạp tại Trung Quốc, có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam và có thể bùng phátthành dịch lớn nếu không chủ động phòng ngừa. Ngày 15 tháng 4 năm 2013 Thủtướng Chính phủ có Công điện số 528/CĐ-TTg gửi các Bộ, ngành, địa phương vềviệc phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ; nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do cúmA(H7N9) và A(H5N1) có thể gây ra, Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc vàtrực thuộc Bộ triển khai các hoạt động phòng, chống dịch như sau:

1. Tổ chức quán triệt cho tất cảcán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong đơn vị nhận thức rõ tính chấtnguy hiểm của dịch cúm A nói chung và cúm A(H7N9) nói riêng, từ đó chấp hànhnghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tập trung chỉ đạo kiên quyết,nghiêm túc công tác phòng chống dịch trong toàn đơn vị.

2. Tổ chức theo dõi, giám sát chặtchẽ tình hình dịch bệnh ở địa bàn đơn vị đóng trụ sở. Khi phát hiện các trườnghợp nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh phải báo cáo ngay về bộ phận y tế Vănphòng Bộ và báo cáo trung tâm Y tế dự phòng trên địa bàn.

3. Đối với các đơn vị ăn ở tập trungđông người (các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ) hoặc các đơn vị có chănnuôi gia cầm cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng chống dịch của Bộ Ytế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các đơn vị thực hiện công tácđiều trị bao gồm các bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng,trung tâm điều dưỡng thương binh, cơ sở bảo trợ xã hội… cần có phương án đàotạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ y tế kiến thức cần thiết để có thể phát hiệnsớm các trường hợp mắc hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính; chuẩn bị sẵn sàngcơ sở vật chất, khu vực cách ly, điều trị người bệnh và chuyển bệnh nhân lêntuyến trên kịp thời khi vượt quá khả năng điều trị.

5. Các cơ quan báo chí, truyềnthông của ngành cần phải thông tin thường xuyên, cập nhật về tác hại của việcbuôn lậu, vận chuyển và tiêu thụ gia cầm, các sản phẩm gia cầm tới sức khỏe củabản thân của người tham gia vào việc này, sức khỏe của cộng đồng dân cư nơi họsinh sống cũng như sức khỏe của nhân dân cả nước; tác hại việc làm của họ tớicuộc sống của hàng vạn người nuôi gia cầm cả nước; tạo không khí xã hội lên án,tẩy chay mạnh mẽ người nhập lậu gia cầm, vận chuyển tiêu thụ gia cầm nhập lậuvì lợi nhuận cao mà đồng thời nhập khẩu, phát tán cúm gia cầm cho hàng chụctriệu dân và hàng triệu gia cầm; cổ vũ, biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốtcông tác phòng chống dịch, các mô hình kinh nghiệm làm tốt công tác này.

6. Đề nghị Công đoàn, Đoàn TNCSHCMBộ tuyên truyền trong đoàn viên của tổ chức mình tích cực tham gia có hiệu quảcác hoạt động phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT, các TT;
- Lưu VP (HC, TKTH)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm