Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 1342 TCHQ/KTTT NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XỬLÝ PHẠT CHẬM NỘP

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhậnđược công văn số 2437 TC/TCT ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính về việc xử lý phạtchậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấnđề này Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thựchiện thống nhất như sau:

Trường hợp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩunhưng xuất khẩu ngoài thời hạn nộp thuế (275 ngày) thì đơn vị phải nộp thuếnhập khẩu theo thông báo thuế, khi có hàng thực xuất khẩu sẽ được hoàn lại sốthuế xuất khẩu đã nộp tương ứng với tỷ lệ thành phẩm xuất khẩu; Trường hợpngoài thời hạn nộp thuế (275 ngày) đơn vị mới thực xuất khẩu thì tiền phạt chậmnộp thuế (nếu có) được tính từ ngày 276 đến ngày thực nộp thuế. Trường hợpdoanh nghiệp đã được áp dụng thời hạn nộp thuế (275 ngày) nhưng không xuất khẩuthì bị xử lý phạt chậm nộp kể từ ngày thứ 31 tính từ ngày nhận được thông báothuế của cơ quan Hải quan đến ngày thực nộp thuế.

Nếu đơn vị đã nộp phạt chậm nộp quá số phải nộp được tínhlại thì hoàn trả lại đơn vị. Riêng số tiền phạt chậm nộp còn phải nộp theo quyđịnh trên nếu đã nộp vào ngân sách thì sẽ không được hoàn lại.

Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.