CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13437/BTC-TCDN
NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2005 VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ
THANH TOÁN VỀ MÁY BAY

Kính gửi: - CácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương

- Các công ty nhà nước.

Trong thời gianqua, Bộ Tài chính nhận được một số ýkiến của các bộ, ngành, địa phương, cáccông ty nhà nước về chế độ thanh toántiền vé máy bay cho cán bộ, công chức nhà nước vàcán bộ của các công ty nhà nước khi đi công tácbằng máy bay của Công ty cổ phần hàng không Việt Nam (Pacific Airlines). Về vấnđề này, Bộ Tài chính xin trả lời như sau:

1. Về chế độ thanh toán tiềncông tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước và cánbộ của các công ty nhà nước đi công tác, BộTài chính đã ban hành các Thông tư:

- Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 quyđịnh chế độ công tác phí (trong đó cótiền vé máy bay), chế độ hội nghịđối với các cơ quan hành chính sự nghiệp vàđơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005hướng dẫn một số điều tại Quychế quản lý tài chính của công ty nhà nước vàquản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanhnghiệp khác.

- Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 quyđịnh chế độ công tác phí cho cán bộ, côngchức nhà nước đi công tác ngắn hạn ởnước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảokinh phí.

Theo quy định tại các Thông tư trên,các cán bộ công chức nhà nước và các cán bộcủa các công ty nhà mước thuộc đốitượng được đi công tác bằngđường hàng không có quyền chủ độnglựa chọn hãng hàng không nào có giá rẻ và điềukiện dịch vụ tốt nhất để mua vé vàđều được thanh toán từ nguồn kinh phíthuộc ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí của cácđơn vị.

Với nguyên tắc trên thì các cán bộ, côngchức nhà nước và cán bộ của các công ty nhànước đi công tác bằng đường hàng không,khi mua vé máy bay dù của Công ty cổ phần hàng khôngViệt Nam (Pacific Airlines), của Việt Nam Airlines -Tổng công ty hàng không Việt Nam hay của các Hãng hàng khônghoạt động hợp pháp khác tại Việt Namđều được ngân sách nhà nước và các côngty nhà nước thanh toán theo chế độ hiện hành.

2. Bộ Tài chính xin thông báo để cácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, các công ty nhà nước và các đơn vịcó liên quan khác biết.

KT.Bộ trưởng

Thứtrưởng

HuỳnhThị Nhân