BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1345/BGDĐT-GDTH
V/v Tổ chức cuộc thi "ý tưởng trẻ thơ" dành cho HS tiểu học

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ông(Bà) Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo,Vụ Giáo dục Tiểu học tiếp tục phối hợp với công ty Honda Việt Nam phát độngcuộc thi "Ý tưởng Trẻ thơ" lần thứ 6 với chủ đề "Ý tưởngcho một cuộc sống tốt đẹp hơn", dành cho học sinh Tiểu học trênphạm vi toàn quốc.

Mục đích cuộc thi nhằm tăng cường các hoạt độnggiáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học trong mọi lĩnh vực cuộc sống trongđó có lĩnh vực giáo dục Thẩm mĩ, khơi dậy trong các em niềm đam mê sáng tạo đểvươn tới những ước mơ và mong muốn biến những ước mơ đó thành hiện thực.

Đây là một hoạt động giáo dục có ý nghĩa, tạo rasân chơi bổ ích, hấp dẫn, thú vị giúp cho học sinh Tiểu học có cơ hội học tậptốt các môn học khác và phát triển nhân cách một cách toàn diện.

- Đối tượng dự thi: Học sinh tiểu học từ lớp1 đến lớp 5

- Thời gian thi: Từ ngày 5 tháng 3 đến 30tháng 5 năm 2013

- Nội dung thi:

1. Vẽ tranh thể hiện ý tưởng.

2. Thiết kế mô hình từ tranh vẽ.

3. Thuyết trình về mô hình.

- Giải thưởng: Gồm các giải thưởng theo Thểlệ cuộc thi.

- Thời gian nhận tranh: Từ 10/4/2013 đến hếtngày 30/5/2013

- Nơi nhận tranh:

1. Phía Bắc: Bà Đậu Thị Giang, Công ty Honda ViệtNam, Tầng 7, Tòa nhà Việt Tower, Số 1 Thái Hà, Hà Nội.

2. Phía Nam: Bà Trần Phương Thảo, Công ty HondaViệt Nam, Tầng 8, tòa nhà Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cácPhòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức phát động cuộc thi, thường xuyên đôn đốc, nhắcnhở học sinh về nội dung cuộc thi trong các hoạt động đầu tuần. Các trường Tiểuhọc có thể lồng ghép nội dung cuộc thi vào các bài vẽ tranh trong chương trìnhchính khóa môn Mỹ thuật và các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Các phòng Giáo dục - Đào tạo nhận tài liệu phátđộng cuộc thi từ Ban Tổ chức (tờ rơi, băng rôn, áp phích) và chuyển xuống 10trường tiểu học có phong trào vẽ tranh tốt do Phòng Giáo dục - Đào tạo lựa chọn.

*Lưu ý:

- Các trường Tiểu học, phòng Giáo dục - Đào tạo, SởGiáo dục và Đào tạo sau khi thu nhận, gửi toàn bộ số lượng tranh về Ban Tổchức, không tổ chức sơ loại chọn lọc tranh trước khi gửi.

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách ngườiphụ trách cuộc thi của Phòng, số điện thoại liên hệ và danh sách của 10 trườngsẽ nhận tài liệu tuyên truyền, kèm theo các hình ảnh phát động cuộc thi về địachỉ email: vutieuhoc@gmail.com

- Chi tiết về cuộc thi: (theo Thể lệ cuộcthi đính kèm)

- Địa chỉ liên hệ:

+ Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49Đại Cồ Việt, Hà Nội. ĐT: 04.3868.2356, Fax: 04.3868.1079

+ Hoặc Phòng Quan hệ Xã hội, Công ty Honda ViệtNam, Số 1 Thái Hà, Hà Nội. ĐT: 04.3836.0000, Fax: 04.3836.0001

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ GDTH

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Hữu

THỂ LỆ

CUỘC THI "ÝTƯỞNG TRẺ THƠ"
(Kèm theo công văn số 1345/BGDĐT-GDTH ngày 4 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo)

1. Tên cuộc thi: Ý tưởng Trẻ thơ -"Hãy là nhà phát minh tí hon"

2. Quy mô: Toàn quốc

3. Thời gian tổ chức: từ tháng 3/2013 đếntháng 8/2013

4. Đơn vị tổ chức: Vụ Giáo dục Tiểu học vàCông ty Honda Việt Nam

5. Thành phần BGK:

1. 01 đại diện Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dụcvà Đào tạo

2. 01 đại diện Công ty Honda Việt Nam

3. 01 chuyên gia về ngành Cơ khí

4. 01 đại diện trong lĩnh vực Giáo dục kỹ năng sống

5. 01 đại diện trong lĩnh vực Truyền thông.

6. Thể lệ cuộc thi:

a. Đối tượng tham gia:

Trẻ em Việt Nam hiện đang là học sinh tiểu học từlớp 1 đến lớp 5 hoặc có ngày sinh từ 01/01/2002 đến 31/12/2006. Thí sinh có thểtham gia cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 thành viên/nhóm). Việc đánh giá sẽđược tiến hành độc lập đối với 2 nhóm tuổi:

- Nhóm 1: gồm lớp 1, 2, 3.

- Nhóm 2: gồm lớp 4, 5.

b. Chủ đề: "Ý tưởng cho một cuộc sống tốtđẹp hơn"

Bằng những quan sát cuộc sống và thế giới xung quanh,các em hãy đưa ra những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, phát minh để đem lại chocuộc sống con người những điều tốt đẹp nhất và sau đó vẽ tranh thể hiện ý tưởngvề điều tốt đẹp đó.

c. Nội dung cuộc thi: Cuộc thi gồm 3 vòngthi:

Vòng 1: Hình thành và thể hiện ý tưởng:

- Bước 1: Hình thành ý tưởng

Bằng trí tưởng tượng phong phú của mình, các em hãytự do ước mơ để đưa ra ý tưởng, phát minh giúp cho cuộc sống của chúng ta tốtđẹp hơn và luôn tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc.

- Bước 2: Vẽ tranh thể hiện ý tưởng

Sau khi có ước mơ và ý tưởng của mình, các em hãyvẽ tranh thể hiện ý tưởng đó trên khổ giấy A3 (kích thước 420 mm x 297 mm) vớicác chất liệu phù hợp

* Yêu cầu (bắt buộc):

- Ước mơ của các em phải được thể hiện bằng ý tưởngcụ thể và có thể dựng thành mô hình mang cơ chế chuyển động (không bắt buộcphải hoạt động được).

- Gửi kèm theo 1 bản thuyết trình hoặc giải thíchngắn gọn bao gồm: Tên ý tưởng, ước mơ của em khi vẽ bức tranh này, cơ chế hoạtđộng..v.v..

- Mặt sau bài dự thi, thí sinh ghi đầy đủ các thôngtin sau đây:

+ Họ và tên (đối với các nhóm dự thi cần ghi rõnhóm trưởng);

+ Ngày tháng năm sinh (gửi kèm theo 1 bản sao Giấykhai sinh);

+ Địa chỉ nhà riêng;

+ Số điện thoại liên hệ (gia đình hoặc nhà trường);

+ Biết về cuộc thi qua kênh thông tin nào: (Truyềnhình, báo chí, tờ rơi, trường học..v.v..);

+ Tên và số điện thoại của người hướng dẫn (nếu có);

- Các tranh vẽ phải chuyển tải được ước mơ và thểhiện được ý tưởng sáng tạo của chính mình, các ý tưởng thể hiện không được saochép, bắt chước của người khác.

- Tranh vẽ không đúng khổ giấy hoặc không đúng chủđề sẽ bị coi là không hợp lệ. (Ví dụ: Tranh chân dung, tranh tĩnh vật, tranhphong cảnh…)

- Mỗi thí sinh/ nhóm thí sinh chỉ có thể gửi dự thitối đa 05 ý tưởng (05 bức tranh).

- Hạn cuối nộp bài dự thi: Thứ 6 ngày 31/5/2013.

- Thời gian nhận bài thi được tính theo dấu bưuđiện. BTC sẽ không chịu trách nhiệm với những bài dự thi bị thất lạc khi gửiqua bưu điện.

- 60 ý tưởng tốt nhất sẽ được chọn tham gia Vòng 2.BTC sẽ thông báo trực tiếp đến các thí sinh và các Sở Giáo dục và Đào tạo trêntoàn quốc.

Vòng 2: Chuyển tải ý tưởng thành mô hình

- 60 thí sinh được chọn vào Vòng 2 sẽ chuyển các ýtưởng của mình trên tranh vẽ thành các mô hình thực tế với các chất liệu phùhợp.

* Yêu cầu (bắt buộc)

- Mô hình và tranh vẽ phải thống nhất với nhau,không làm mô hình khác so với tranh vẽ.

- Thí sinh sẽ nộp mô hình và bài giải thích chitiết về ý tưởng tới địa điểm do BTC chỉ định (sẽ được thông báo sau).

- Mô hình phải được thực hiện bởi chính các thísinh. (Bố mẹ, thầy cô, gia đình có thể hỗ trợ nhưng không được làm hộ cho thísinh)

- BTC sẽ hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi ý tưởng làmchi phí thực hiện.

- BTC sẽ chấm 60 mô hình cùng với các bài giảithích chi tiết về ý tưởng để lựa chọn 30 mô hình xuất sắc nhất vào Vòng 3 -Thuyết trình.

- Kết quả sẽ được thông báo trực tiếp đến các thísinh và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh.

Vòng 3: Thuyết trình và trao giải

- Chủ nhân của 30 mô hình được chọn sẽ thuyết trìnhvề ý tưởng của mình trước Ban Giám khảo.

- Ban Giám khảo sẽ đánh giá và lựa chọn 10 bài dựthi xuất sắc nhất để trao giải.

* Lưu ý chung đối với việc triển khai chươngtrình:

- BTC sẽ gửi tài liệu phát động cuộc thi (tờ rơi,băng rôn, áp phích) đến phòng Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành trên toànquốc. Đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo lập danh sách các trường và chuyểntài liệu xuống các trường tiểu học thuộc đơn vị mình.

- Nhằm giúp BTC đánh giá được chính xác hiệu quảcủa công tác triển khai cuộc thi ở từng địa phương, BTC yêu cầu các trường Tiểuhọc, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo không tiến hànhsơ loại, chọn lọc tranh vẽ của học sinh trước khi gửi về BTC.

- BTC có quyền sử dụng tất cả các bài dự thi, hìnhảnh liên quan đến cuộc thi cho mục đích tuyên truyền.

- BTC sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại chocác thí sinh đến tham gia Vòng 3 (Chung kết).

7. Cơ cấu giải thưởng:

a. 02 Giải Nhất: Học bổng trị giá 20 triệu đồng

b. 02 Giải Nhì: Học bổng trị giá 14 triệu đồng

c. 02 Giải Ba: Học bổng trị giá 08 triệu đồng

d. 04 Giải Honda: Học bổng trị giá 04 triệu đồng

đ. 20 Giải khuyến khích: Học bổng trị giá 02 triệuđồng

* Trường Tiểu học có các thí sinh đoạt GiảiNhất, Nhì và Ba sẽ nhận được phần thưởng có giá trị tương ứng với các mức 60,50 và 40 triệu đồng (bằng hiện vật).

* Ngoài các giải thưởng kể trên, Công ty HondaViệt Nam sẽ quyên góp vào Quỹ Từ thiện số tiền 10.000 đồng cho một bức tranh dựthi hợp lệ.

8. Địa chỉ nhận bài thi:

1. Phía Bắc: Cô Đậu Thị Giang, Công tyHonda Việt Nam, Tầng 7 Tòa nhà Viet Tower - Số 1 Thái Hà, Hà Nội

2. Phía Nam: Cô Trần Phương Thảo, Công tyHonda Việt Nam, Tầng 8, Tòa nhà Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM

* Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, HàNội, Tel: (04) 3868 2356, Fax (04) 3868 1079, Email: vutieuhoc@gmail.com

- Phòng Quan hệ Đối ngoại, Công ty Honda ViệtNam, Tầng 7 Tòa nhà Viet Tower - Số 1 Thái Hà, Hà Nội, Tel: (04) 6256 7567(Ext: 203, 204), Fax: (04) 6276 241, Email: ytuongtretho@honda.com.vn

Thông tin chi tiết xin truy cập website: http://www.honda.com.vn