TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1347/CT-TTHT
V/v: hoá đơn.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2015.

Kính gửi: Công ty TNHH đầu tư và kinhdoanh siêu thị Á Châu.
Địa chỉ: lầu 2, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP.HCM.
MST: 0310939840

Trả lời văn thư số 02/2014/TCKTngày 19/01/2015 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

+ Tại Khoản 3a Điều 3 quyđịnh hình thức hoá đơn:

Hoá đơn tự in là hoá đơn do các tổchức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loạimáy khác khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quyđịnh:

“ ...

d) Số thứ tự hoá đơn.

Số thứ tự của hoá đơn là số thứ tựtheo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hoá đơn,gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn.

...

k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếngViệt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bênphải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơnchữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phảiđặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy(,) sau chữ số hàng đơn vị. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán cósử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu,tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vịtrên chứng từ kế toán; chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thìcác doanh nghiệp được lựa chọn sử dụng chữ viết là chữ tiếng Việt không dấu vàdấu phẩy (,), dấu chấm (.) để phân cách chữ số ghi trên hóa đơn như trên. Dòngtổng tiền thanh toán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Các chữ viết khôngdấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóađơn. Trước khi sử dụng chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu và chữsố sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn,triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàngđơn vị trên hóa đơn, các doanh nghiệp phải có văn bản đăng ký với cơ quan thuếvà tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hóa đơn lập theo cách ghichữ viết, chữ số đã đăng ký.

...”

+ Tại Khoản 3 Điều 4 quy định:

“Một số trường hợp hóa đơn khôngnhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

...

b) Các trường hợp sau không nhấtthiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơnvị kế toán yêu cầu người bán phải lập hoá đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫntại khoản 1 Điều này:

- Hóa đơn tự in của tổ chức kinhdoanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luậtkhông nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấucủa người bán.

...

- Đối với doanh nghiệp sử dụng hóađơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt độngkinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanhnghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bảnhướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán.

- Các trường hợp khác theo hướng dẫncủa Bộ Tài chính.”

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:

“Đối tượng được tạo hóa đơn tự in

a) Các doanh nghiệp, đơn vị sựnghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luậttrong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định củapháp luật.

- Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15tỷ đồng trở lên tính theo số vốnđã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh,đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai,nộp thuế GTGT.

...”

+ Tại Điều14 quy định hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền:

“Tổ chức,doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để in vàxuất hóa đơn cho khách hàng thì hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền phải có các chỉ tiêuvà đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của cơ sởkinh doanh (người bán);

- Tên cửa hàng, quầy hàng thuộc cơsở kinh doanh (trường hợp có nhiều cửa hàng, quầy hàng);

- Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, sốlượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phươngpháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiềnthuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;

- Tên nhân viên thu ngân, số thứ tựcủa phiếu (là số nhảy liên tục), ngày, giờ in hóa đơn.

- Hóa đơn in từ máy tính tiền phảigiao cho khách hàng.

- Dữ liệu hóa đơn in từ máy tính tiền phải đượcchuyển đầy đủ, chính xác vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và khai thuế giátrị gia tăng theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạmkhông kết chuyển đủ dữ liệu bán hàng từ phần mềm tự in hóa đơn vào sổ kế toánđể khai thuế (tức thiếu doanh thu để trốn thuế) thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạttheo quy định của pháp luật về thuế.

Tổ chức, doanhnghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải gửi Thông báo phát hành hoá đơnkèm theo hoá đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, không phải đăng ký trước sốlượng phát hành.”

Căn cứ các quy định nêutrên:

Trường hợp Công ty thành lậptheo giấy chứng nhận đầu tư số 411043002422 do UBND TP.HCM cấp ngày 18/09/2014,hoạt động kinh doanh siêu thị, vốn đầu tư là 92.500.000.000 đồng thuộc đốitượng được tạo hoá đơn tự in, tạo 2 mẫu hoá đơn GTGT tự in để phục vụ cho hoạtđộng kinh doanh, mẫu hoá đơn thứ 1 có đầy đủ thông tin của người mua hàng (tên,địa chỉ, mã số thuế) dành cho khách hàng lấy hoá đơn, mẫu hoá đơn thứ 2 in trựctiếp từ máy tính tiền không có thông tin người mua và từng quầy tính tiền sửdụng ký hiệu hoá đơn khác nhau để tránh số hoá đơn bị trùng lắp, nếu hóa đơn in trực tiếp từ máy tínhtiền đảm bảo các chỉ tiêu theo quy định tại Điều 14 Thông tưsố 39/2014/TT-BTC nêu trên thì được chấp nhận để làm thủ tục thông báo pháthành để xuất cho khách hàng. Hoáđơn in trực tiếp từ máy tính tiền không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu củangười bán”, do đó Công ty không phải đăng ký với cơ quan thuế.

Về chữ viết tiếng Việt thểhiện trên hoá đơn tự in in trực tiếp từ máy tính tiền: Trường hợp Công ty sửdụng phần mềm bán hàng “TP Linux” do Công ty Spartan ở Malaysia cung cấp để lậphóa đơn, phần mềm sửdụng chữ viết là chữ tiếng Việt không dấu thì Công ty có văn bản gửi Phòng Quảnlý ấn chỉ - Cục Thuế TP để đăng ký sử dụng.

Về tiêu thức “ Số thứ tự hoáđơn”: số thứ tự của hóa đơn phải ghi bằng dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùngmột ký hiệu hóa đơn, bao gồm 7 chữ số, bắt đầu là 0000001. Việc Công ty đề nghịsử dụng số thứ tự hoá đơn bao gồm 5 chữ số là số nhảy liên tục từ số 1 đến99999 là không phù hợp với quy định. Đề nghị Công ty yêu cầu tổ chức cung cấpphần mềm sữa chữa tiêu thức số thứ tự hoá đơn thành 7 chữ số theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
-
Lưu: VT, TTHT.
206-4998 (27/01/2015).
Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga