BỘ THỦY SẢN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH VÀ THÚ Y THỦY SẢN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1360/CLTY-CL
V/v xuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Tổngcục Hải quan

Tiếp theo công văn số 1079/CLTY-CL ngày 08/05/2007 về kiểm soátkháng sinh cấm trong thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản, Cục Quản lý Chất lượng,An toàn vệ sinh & Thú y thủy sản (NAFIQAVED) xin thông báo tới Tổng cục Hảiquan một số nội dung liên quan đến Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu vàoNhật Bản không thuộc diện bắt buộc phải kiểm tra hóa chất, kháng sinh cấm đượccập nhật tới ngày 04/6/2007 như sau:

1. Bổ sung 08 doanh nghiệp vào Danh sách do các doanh nghiệpmới được NAFIQAVED kiểm tra và công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thựcphẩm Ngành Thủy sản (chi tiết tên, địa chỉ, mã số của các doanh nghiệp xinxem tại phụ lục I).

2. Rút tên 01 doanh nghiệp ra khỏi Danh sách do doanh nghiệpngừng sản xuất (chi tiết tên, địa chỉ, mã số của các doanh nghiệp xin xemtại phụ lục II).

3. Rút tên 03 doanh nghiệp ra khỏi Danh sách do các doanh nghiệpnày có lô hàng thủy sản bị cơ quan thẩm quyền Nhật Bản phát hiện kháng sinh cấm(chi tiết tên, địa chỉ, mã số của các doanh nghiệp xin xem tại phụ lục II).

4. Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào NhậtBản không thuộc diện bắt buộc phải kiểm tra hóa chất, kháng sinh cấm theo Quyếtđịnh 1052/2006/QĐ-BTS của Bộ Thủy sản cập nhật tới ngày 04/6/2007 xin xem tạiwebsite của Cục: http://www.nafiqaved.gov.vn/Nafi/News/chatluong.aspx

Xin trân trọng cám ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác nhiệttình từ Quý Tổng cục.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Phòng TH-HTQT;
- Lưu VT, CL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

PHỤ LỤC I.

THÔNG TIN VỀ CÁC DOANHNGHIỆP ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VÀO NHẬT BẢN KHÔNGTHUỘC DIỆN BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TRA HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM KHI XUẤT KHẨU LÔHÀNG TÔM, MỰC VÀO NHẬT BẢN (CẬP NHẬT NGÀY 04/6/2007)
(Kèm theo công văn số 1360/CLTY-CL ngày 04/6/2007)

TT

Tỉnh

Mã số

Tên cơ sở

Tên tiếng Anh và Tên giao dịch thương mại

Địa chỉ

1

Thừa Thiên Huế

HK 225

Phân xưởng hàng khô - Công ty cổ phần thủy sản Huế

Seaproducts joint stock company of TT Hue - SEASPIMEX TT HUE

Khu vực cảng Thuận An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

2

Đà Nẵng

HK 122

Công ty TNHH Hải Vy

Hai Vy production and trading company - HAVYCO., LTD

Thôn Thạch Nham, xã Nhơn Hòa, Hòa Vang, tp. Đà Nẵng

3

DL 123

Phân xưởng đông lạnh - Công ty TNHH Hải Thanh

HAI THANH CO., LTD

KCN dịch vụ TS Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng

4

Vũng Tàu

HK 287

Doanh nghiệp Tư nhân Trọng Nhân

Trong Nhan Private enterprise

C52/1 Ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5

Tp Hồ Chí Minh

HK 128

Công ty Cổ phần Sài Gòn Tâm Tâm - Xưởng chế biến Thủy sản khô

Tam Tam company

230A, Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh

6

An Giang

DL 09

Xí nghiệp đông lạnh AGF 9 - Công ty Cổ phần XNK thủy sản An Giang

Frozen Factory AGF 9

2222 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

7

Đồng Tháp

DL 126

Nhà máy đông lạnh thủy sản Hùng Cá - Công ty TNHH Hùng Cá

Hung Ca Co., Ltd

KCN Thanh Bình, ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

8

Cần Thơ

DL 369

Xí nghiệp Thực phẩm MEKONG DELTA - Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ

MEKONG DELTA FOOD FACTORY

Lô 02-12 Khu Công nghiệp Trà Nóc II, quận Ô Môn, tp Cần Thơ

PHỤ LỤC II.

THÔNG TIN VỀ CÁC DOANHNGHIỆP BỊ RÚT TÊN RA KHỎI DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VÀO NHẬT BẢNKHÔNG THUỘC DIỆN BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TRA HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM KHI XUẤT KHẨULÔ HÀNG TÔM, MỰC VÀO NHẬT BẢN (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 04/6/2007)
(Kèm theo công văn số 1360/CLTY-CL ngày 04/6/2007)

TT

Tên Doanh nghiệp

Mã số

Địa chỉ

Nguyên nhân

1

Nhà máy CBTSXK VETEX thuộc Công ty Chế biến thực phẩm XK Quảng Ngãi

DL 154

KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng

Ngừng sản xuất

2

Xí nghiệp chế biến thủy đặc sản NK Hà Nội

DL 37

Đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Có lô hàng tôm bị cảnh báo nhiễm kháng sinh cấm tại Nhật Bản ngày 28/05/07

3

Cty Cổ phần CBXNKTS - Bà Rịa - Vũng Tàu - XN CB TS XK số 1

DL 34

Quốc lộ 51A, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Có 2 lô hàng tôm bị cảnh báo nhiễm kháng sinh cấm tại Nhật Bản ngày 28/05/07

4

Công ty TNHH thực phẩm XK Nam Hải - Viet Foods Co., Ltd (VF)

DL 345

Lô 14, Khu chế xuất và công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ

Có lô hàng tôm bị cảnh báo nhiễm kháng sinh cấm tại Nhật Bản ngày 21/05/07