BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1391TM/ĐT
“V/v nhập khẩu máy in”

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2001

Kính gửi:

- Liên hiệp Đường sắt Việt Nam
- Xí nghiệp in vé Hà Nội
- Công ty Tin học (Thông tấn xã Việt Nam)

Trả lời đề nghị của Công ty Tin học (Thông tấn xãViệt Nam) tại Công văn số 30/TH ngày 9-4-2001 về việc nhập khẩu uỷ thác máy in;

Căn cứ đề nghị của Xí nghiệp In vé Hà Nội (Liên hiệpĐường sắt Việt Nam) tại Công văn số 44/XNI ngày 28-3-2001 uỷ thác nhập khẩu máyin OFFSET qua Công ty Tin học (TTX Việt Nam);

Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-KHĐT ngày 7-12-2000của Liên hiệp Đường sắc Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải duyệt báo cáo nghiên cứukhả thi đầu tư một máy in OFFSET tự động 2 màu 8 trang của Xí nghiệp In vé Đườngsắt Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-KHĐT ngày 5-2-2001của Liên hiệp Đường sắt Việt Nam chấp nhận đơn vị trúng thầu Công ty Johs Rieckermann,giá bỏ thầu 209.000 EU - giá CIF cảng Hải Phòng cho dự án trên;

Căn cứ ý kiến của Cục Xuất bản (Bộ Văn hóa - Thôngtin) tại Công văn số 400/XB-QL1 ngày 27-3-2001 cho phép Xí nghiệp In vé Hà Nộinhập khẩu 01 (một) máy in OFFSET 02 (hai) màu;

Căn cứ hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hóa số 05/CTTHngày 15-2-2001 ký giữa Xí nghiệp In vé Hà Nội và Công ty Tin học - TTX Việt Nam;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Tin học (Thông tấn xã Việt Nam)nhập khẩu uỷ thác cho Xí nghiệp In vé Hà Nội (Liên hiệp Đường sắt Việt Nam): 01(một) máy in OFFSET hai màu, tờ rời 8 trang nhãn hiệu HEIDELBERG PRINTMASTEP,model PM 74-2, mới 100%, sản xuất lại CHLB Đức thuộc Hợp đồng số 08/01/JR-VNAngày 15-2-2001 ký giữa Công ty Tin học (Thông tấn xã Việt Nam), Công ty JOHSRIECKERMANN (CHLB Đức) và Xí nghiệp In vé Hà Nội (Liên hiệp đường sắt ViệtNam): Trị giá hợp đồng 209.000 EUR. Giao CIF cảng Hải Phòng.

2. Để việc thực hiện hợp đồng được an toàn, đúngquy định và thông lệ Quốc tế, đề nghị Liên hiệp Đường sắt chỉ đạo chủ đầu tư nghiêncứu điều chỉnh một số vấn đề sau đây:

- Điều kiện thanh toán:

+ Yêu cầu người bán cung cấp cho người mua 1 bảolãnh ngân hàng về khoản tiền đặt cọc. Bảo lãnh này có giá trị bằng 5% trị giá hợpđồng (bằng số tiền đặt cọc) và có hiệu lực đến khi người bán hoàn thành giaohàng.

+ Bảo lãnh ngân hàng về cam kết thực hiện hợp đồngcủa người bán nêu trong hợp đồng, đã không quy định cụ thể ngày phát hành vàngày hết hiệu lực. Đề nghị yêu cầu phát hành trước khi người mua trả tiền đặtcọc (thay vì trước khi mở L/C như trong hợp đồng) và hết hiệu lực khi hai bênký biên bản nghiệm thu. Người mua chỉ chuyển tiền đặt cọc khi nhận được 2 bảolãnh này.

- Đề nghị cung cấp bổ sung cho Bộ Thương mại quyếtđịnh của người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt nội dung hợp đồng nhậpkhẩu theo quy định của Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.

3. Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định hiệnhành.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNGHồ Huấn Nghiêm