BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1392/CV-KHĐT
V/v kiểm tra quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2001

Kính gửi:

- Các Bộ, Ngành TW,
- UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW
- Các Tổng cục, Tổng Công ty quản lý sản xuất,kinh doanh và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Trong thời gian qua, công tác quản lý vật liệu nổcông nghiệp ở một số ngành, địa phương, doanh nghiệp còn nhiều sơ hở, thiếu sótgây thất thoát vật liệu nổ công nghiệp và tình trạng vận chuyển buôn bái tráiphép vật liệu nổ công nghiệp vẫn còn xẩy ra làm ảnh hưởng đến trật tự an toànxã hội, an ninh Quốc gia.

Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng này, Bộ Công nghiệpđề nghị các Cơ quan quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp các cấp tổ chứcchỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Tổ chức kiểm tra và có biện pháp củng cố kho tàngchứa vật liệu nổ công nghiệp.

- Kho tàng phải chắc chắn và đủ ánh sáng, cửa phảicó khóa hai lớp, phải có lực lượng bảo vệ chuyên trách 3 ca liên tục.

- Sổ sách và thẻ kho phải được cập nhật hàng ngày,có sự kiểm tra giám sát thường xuyên của cán bộ lãnh đạo trực tiếp.

- Không bố trí những người đã vi phạm kỷ luật vàkhông đủ điều kiện thực hiện quản lý, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp làm thủ khovà nhân viên bảo vệ kho vật liệu nổ công nghiệp.

2. Tổ chức kiểm tra và củng cố công tác vận chuyểnvật liệu nổ công nghiệp.

- Khi vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp phải cólực lượng bảo vệ chuyên trách áp tải; thùng xe phải có cửa khóa chắc chắn và khinghỉ trên đường phải theo đúng quy định về an toàn; không để mất cắp trong quátrình vận chuyển.

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệpphải được kiểm tra và trang bị đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy; những phươngtiện đã hết thời hạn lưu hành vận chuyển tuyệt đối không tiếp tục sử dụng đểchở vật liệu nổ công nghiệp.

3. Tổ chức quản lý chặt chẽ việc sử dụng vật liệunổ công nghiệp.

- Công tác nổ mìn phải có hộ chiếu nổ mìn được duyệtvà có cán bộ chuyên trách theo dõi quá trình thi công nạp mìn; vật liệu nổ côngnghiệp còn thừa phải được nhập kho, không tuỳ tiện để lại ở văn phòng hoặc hiệntrường; kiểm soát chặt chẽ định mức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để ngănchặn việc bớt xén, thất thoát vật liệu nổ công nghiệp.

- Định kỳ hàng tháng phải đối chiếu số lượng tồnkho các loại vật liệu nổ công nghiệp giữa thủ kho, kế hoạch và tài chính; hàngquý phải kiểm tra nhập - xuất và kiểm kê vật liệu nổ công nghiệp tồn kho, đểkịp thời phát hiện hư hỏng, mất mát và có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Tổ chức quản lý ngăn chặn việc nhập khẩu tráiphép vật liệu nổ công nghiệp.

Việc nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp phải thựchiện theo nội dung Công văn số 1535/CP-KTTH ngày 28/12/1998 của Thủ tướng Chínhphủ V/v quản lý nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp.

Đề nghị các Bộ, ngành TW, UBND các Tỉnh theo chứcnăng của mình chỉ đạo các lực lượng Hải quan, Biên phòng và Hải quân phối hợptăng cường kiểm tra các cửa khẩu, vùng biên giới và vùng biển, phát hiện, ngănchặn việc nhập khẩu trái phép vật liệu nổ công nghiệp bằng đường bộ và đườngthuỷ.

5. Duy trì và tăng cường các biện pháp phối hợp quảnlý vật liệu nổ công nghiệp.

Các cơ quan quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệpcần phối hợp với chính quyền, công an địa phương trong công tác bảo vệ kho tàngchứa vật liệu nổ công nghiệp, phát hiện các vụ việc và đối tượng nghi vấn liênquan để có biện pháp xử lý kịp thời; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếutinh thần trách nhiệm, không chấp hành đầy đủ các quy định quản lý về vật liệunổ công nghiệp; đồng thời động viên khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân làmtốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác quản lý và sử dụng vật liệu nổcông nghiệp.

Bộ Công nghiệp đề nghị các Bộ, ngành TW; UBND cácTỉnh, Thành phố trực thuộc TW; các Tổng cục Tổng Công ty khẩn trương chỉ đạocác cơ quan chức năng phối hợp, tiến hành kiểm tra việc nhập khẩu, sản xuất,bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị trựcthuộc theo các quy định hiện hành. Trước mắt cần tổ chức phối hợp kiểm tra cácđơn vị quản lý vật liệu nổ công nghiệp có những vấn đề yếu kém và có những biểuhiện nghi vấn vi phạm quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNGHoàng Trung Hải