BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1396/TCT-TNCN
V/v: Xác định bệnh hiểm nghèo, bệnh không có khả năng lao động

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Bộ Y tế

Trong quá trìnhtriển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN), Luật sửa đổi bổsung một số điều của Luật thuế TNCN, Tổng cục Thuế gặp vướng mắc về việc xácđịnh cá nhân mắc bệnh không có khả năng lao động hoặc cá nhân mắc bệnh hiểmnghèo để thực hiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của người nộp thuế. Vấnđề này đã có hướng dẫn như sau:

- Tại điểm đ, điểme, khoản 1, Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thuế TNCN có hướng dẫn:

“đ) Cá nhân đượctính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d,khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với ngườitrong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyếttật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không cóthu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thunhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với ngườingoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân thángtrong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

e) Người khuyếttật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1,Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về ngườikhuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư,suy thận mãn,...)”.

- Ngày 24/1/2014,Tổng cục Thuế có hướng dẫn tại công văn số 336/TCT-TNCN “người khuyết tật,không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính là những ngườithuộc diện điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh hiểmnghèo và không có khả năng lao động. Bệnh hiểm nghèo được áp dụng theo danh mụcban hành kèm theo công văn số 16662/BTC-TCT ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính”

Công văn số16662/BTC-TCT ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính ban hành về Danh mục bệnh hiểmnghèo sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và ý kiến tham gia củaBộ Y tế.

Như vậy, cơ quanthuế và người nộp thuế đang vướng mắc khi xác định bệnh nào là bệnh hiểm nghèo,bệnh nào mà cá nhân mắc phải không có khả năng lao động để xác định người phụthuộc của người nộp thuế. Trong trường hợpcụ thể như: bệnh về cột sống, đĩa đệm: trượt L3L4- thoátvị L4l5 đã phẫu thuật thay thân sống - nẹp vis cột sốngthắt lưng (tại công văn số 414/CT-TNCN ngày 30/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Long Anđính kèm) có được coi là bệnh hiểm nghèo, hoặc là bệnh khi cá nhân mắc phải thìcá nhân không có khả năng lao động hay không?

Tổng cục Thuế kínhđề nghị Bộ Y tế có ý kiến về việc xác định bệnh nêu trên để Tổng cục Thuế có cơ sở thực hiện giảm trừ giacảnh cho người phụ thuộc theo quy định của Luật thuế TNCN.

Ý kiến xin gửi vềTổng cục Thuế (Vụ Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân) theo địa chỉ số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 27/3/2015.

Chân thành cảm ơnsự hợp tác của quý Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn