công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘVĂN HOÁ THÔNG TIN SỐ 1426/VHTT-XB
NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC BỎ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
MỘT SỐ THIẾT BỊ NGÀNH IN

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Từ cuối năm 1996 đến nay, Tổng cục Hải quan và Bộ Văn hoáThông tin đã có sự phối hợp chặt chẽ nên hoạt động xuất nhập khẩu thiết bịchuyên ngành in đã được quản lý theo đúng quy định.

Thời gian qua, xuất phát từ thực tế khách quan, Bộ Văn hoáthông tin đã nghiên cứu và có một số văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị bãibỏ giấy phép xuất, nhập khẩu của Bộ Văn hoá Thông tin (Cục Xuất bản) đối vớimột số chủng loại thiết bị in văn phòng.

Trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật và kinh tế, để phùhợp với chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường hội nhập khu vực và quốctế, Bộ Văn hoá Thông tin thông báo với Tổng cục Hải quan tiếp tục bãi bỏ giấyphép xuất, nhập khẩu đối với một số chủng loại thiết bị và sản phẩm ngành intheo danh mục đính kèm.

Đây là những thiết bị in được sử dụng trong quá trình sảnxuất, hoàn thiện sản phẩm hoặc sản xuất bao bì đối với hàng tiêu dùng.

Việc tiếp tục bãi bỏ một số giấy phép nhập khẩu lần này nhằmgiảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thông thoánghơn trong hoạt động kinh tế.

DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM IN ĐƯỢC BàI BỎ
GIẤY PHÉP XUẤT, NHẬP KHẨU

TheoCông văn số 1426/VHTT-XB ngày 4 tháng 4 năm 2002

1. Máy in niên hạn sử dụng hoặc ngày tháng sản xuất (máy inDate).

2. Các máy in phun công nghiệp dùng in trên dây điện, quehàn, công tơ.

3. Các máy in mã vạch.

4. Các máy in trên sản phẩm giày dép hoặc quần áo; in trựctiếp trên bề mặt hàng hoá tiêu dùng.

5. Các loại trục in ống đồng để in nhãn sản phẩm, bao bì.

6. Các loại hộp đựng giày xuất khẩu.

Tổng cộng: 06 mục (sáu mục)