BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1435/BNG-LS
V/v triển khai dịch vụ trực tuyến cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và công hàm

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng
- Các Ban trực thuộc Trung ương Đảng
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Quốc hội
- Tòa án nhân dân tối cao
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể và tổ chức nhân dân

Thực hiện Quyết định số 947/QĐ-BNG (30/3/2010) của Phó Thủtướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm thông qua phương án đơn giản hóathủ tục hành chính, ngày 20/4/2010, Bộ Ngoại giao đã đưa “Cổng thông tin điệntử về công tác lãnh sự” vào hoạt động và tiến hành cung cấp dịch vụ trực tuyếnđối với một số thủ tục hành chính công về lãnh sự trên Cổng thông tin điện tử.

Theo tinh thần đó, từ nay, việc cấp hộ chiếu ngoại giao, hộchiếu công vụ và công hàm xin thị thực các nước sẽ được thực hiện theo phươngthức thông thường như trước đây và thông qua kê khai trực tuyến tại Cổng thôngtin điện tử. Bộ Ngoại giao xin trân trọng đề nghị Quý Cơ quan truy cập theo địachỉ http://www.lanhsuvietnam.gov.vn và vào mục “Thủ tục lãnh sự trực tuyến” đểđược hướng dẫn cụ thể. Những hồ sơ sau khi thực hiện kê khai trực tuyến thànhcông sẽ góp phần rút ngắn thời gian giải quyết. Trước mắt, việc kê khai trựctuyến được thực hiện tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Để tiếp tục hoàn thiện Cổng thông tin điện tử nhằm phục vụtốt nhất yêu cầu của công dân và pháp nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước, BộNgoại giao rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý Cơ quan về hình thức vànội dung của Cổng thông tin điện tử. Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ quahộp thư góp ý trên Cổng thông tin điện tử hoặc qua địa chỉ Cục Lãnh sự (BộNgoại giao), 40 phố Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04-37993109hoặc 04-37993110.

Bộ Ngoại giao xin trân trọng thông báo và cám ơn sự hợp tác,giúp đỡ của Quý Cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Lưu HC, LS.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ
Dương Chí Dũng