BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 144/BGTVT-KHĐT
V/v: Giải quyết kiến nghị cử tri Quốc hội khóa XII - Kỳ họp thứ 4

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hồ Chí Minh;
- Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
- Vụ Công tác đại biểu - Văn phòng Quốc hội;
- Ban dân nguyện - UBTV QH;
- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND Tp. Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch HĐND Tp. Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh;
- Giám đốc Sở GTVT Tp. Hồ Chí Minh.

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh có ýkiến, kiến nghị liên quan đến ngành Giao thông vận tải gửi đến kỳ họp thứ 4 - Quốchội khóa XII với nội dung như sau:

"Kiến nghị đẩy nhanh tiến độtriển khai thực hiện Quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn thànhphố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đề án di dời hệ thống cảng biển trên địa bàn thànhphố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025"

Về vấn đề này, Bộ GTVT xin trả lờinhư sau:

1. Về việc đẩy nhanh tiến độ triểnkhai thực hiện Quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn thành phốHồ Chí Minh

Quy hoạch phát triển giao thông vậntải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn sau năm2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày22/01/2007, trong đó đã xác định các dự án ưu tiên giai đoạn đến 2010 chủ yếuđều do Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện.

Riêng các dự án sau do Bộ GTVT chỉđạo thực hiện:

a. Dự án Quốc lộ 50 từ Tp. HồChí Minh đi Gò Công:

Đã hoàn thành giai đoạn 1 (tuyếntránh Mỹ Tho và Gò Công). Giai đoạn 2 nâng cấp mở rộng toàn tuyến từ Tp. Hồ ChíMinh – Gò Công – Mỹ Tho đã được phê duyệt dự án vào quý II năm 2007. Đã khởi công02 gói thầu đầu tiên vào tháng 9 năm 2008 và tiếp tục tổ chức đấu thầu các góitiếp theo, tiến độ đảm bảo yêu cầu. Riêng cầu Mỹ Lợi đang lập dự án đầu tư đểđầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Hiện dự án đã hoàn thành,đang thẩm định để phê duyệt, dự kiến khởi công 2009.

b. Dự án Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh- Trung Lương:

Đã khởi công tháng 12 năm 2004, hoànthành cơ bản tuyến chính tháng 12/2008. Đến nay đã thực hiện khoảng 75% khốilượng, giải ngân 6.555 tỷ, đảm bảo tiến độ. Sau khi được Thủ tướng Chính phủcho phép (văn bản số 1966/TTg-CN ngày 20/12/2007), Bộ GTVT đã phê duyệt dự ánđầu tư điều chỉnh (giai đoạn I) tại Quyết định số 2563/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2008.Bộ GTVT đã chuyển giao hồ sơ cho Ngân hàng Đầu tư phát triển nghiên cứu thựchiện Đề án mua quyền thu phí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Ngânhàng Đầu tư phát triển đã hoàn thành Đề án mua quyền thu phí, chuẩn bị lấy ýkiến các Bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

c. Dự án Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh- Long Thành - Dầu Giây:

- Đoạn An Phú – Vành đai II do Thànhphố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện;

- Đoạn Vành đai II – Long Thành –Dầu Giây với tổng mức đầu tư 932 triệu USD. Đồng tài trợ JBIC+ADB+Vốn đối ứng.Đã ký hiệp định vay JBIC tháng 3/2008 (150 Triệu USD, còn phải vay thêm hiệpđịnh nữa khoảng 360 triệu USD), tư vấn ADB đang lập TKKT từ 6/2008 đến 9/2009,dự kiến ký hiệp định vay ADB vào tháng 10/2008. Chủ đầu tư là Công ty Đầu tưphát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trực tiếp quản lý thực hiện dự án. Dựkiến khởi công trong năm 2010.

2. Về việc di dời hệ thống cảng biểntrên sông Sài Gòn ra khỏi khu vực nội ô Tp. Hồ Chí Minh

Việc di dời hệ thống cảng biển trênsông Sài Gòn ra khỏi khu vực nội ô Tp. Hồ Chí Minh được thực hiện theo Quyếtđịnh số 791/QĐ-TTg ngày 12/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quyhoạch chi tiết nhóm cảng biển khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - BàRịa-Vũng Tàu (nhóm cảng biển số 5) đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Cụthể:

"Nhóm các cảng cần di dời sớm,trước năm 2010: bao gồm Tân cảng Sài Gòn, Nhà máy đóng tàu Ba Son, khu cảng NhàRồng và khu cảng Khánh Hội của cảng Sài Gòn, cảng Tân Thuận Đông, cảng Rau Quả.Tiến độ di dời cụ thể căn cứ vào tiến độ triển khai các quy hoạch chung củaThành phố Hồ Chí Minh và tình hình sản xuất kinh doanh của từng cảng, theonguyên tắc: không gây ách tắc, lãng phí và hạn chế ảnh hưởng xấu đối với sảnxuất kinh doanh và an ninh quốc phòng, ổn định công ăn việc làm cho người laođộng.

Nhóm các cảng di dời sau năm 2010:từng bước nghiên cứu di dời các cảng còn lại nằm trong phạm vi cần di dời vớitiến độ được xác định theo nguyên tắc trên đây. Trong trường hợp cần thiết, nếuhội tụ đủ yếu tố thích hợp thì có thể đẩy nhanh tiến độ các cảng này sớmhơn".

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết địnhsố 458/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dờicác cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son, bao gồm đại diện lãnhđạo: UBND các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu; các Bộ:GTVT, Tài chính, KH&ĐT, Xây dựng, Quốc phòng, KH&CN, TN&MT. Ban chỉđạo đã ban hành qui chế hoạt động, thành lập 03 tổ công tác:

- Tổ công tác qui hoạch chuyển đổicông năng do Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh phụ trách;

- Tổ công tác cơ chế, chính sáchdi dời do Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách;

- Tổ công tác di dời kết cấu hạ tầngdo Thứ trưởng Bộ GTVT phụ trách.

Hiện các Tổ công tác đang tích cựctriển khai kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án di dời, ghi nhận nhữngkhó khăn vướng mắc của các đơn vị di dời để báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện quyhoạch di dời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ. CácBộ, ngành và địa phương liên quan đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanhnghiệp cảng di dời triển khai theo quy hoạch được duyệt nhằm đáp ứng tiến độ đềra.

Đến nay, Tân cảng Sài Gòn cơ bảnhoàn tất việc di dời và ổn định sản xuất tại vị trí mới ở Cát Lái. Bốn đơn vị cònlại gồm Cảng Sài Gòn, Cảng Tân Thuận Đông, Cảng Rau quả và Nhà máy đóng tàu BaSon đang trong giai đoạn xử lý các thủ tục về đất đai, lập dự án đầu tư xây dựng...Bộ GTVT đang tiếp tục phối hợp với Tp. Hồ Chí Minh và các Bộ liên quan để giảiquyết những khó khăn cho các doanh nghiệp, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc didời các cảng cần di dời sớm trong năm 2011.

Theo báo cáo của các doanh nghiệpdi dời, tiến trình di dời các cảng trên sông Sài Gòn thực hiện chậm so với tiếnđộ yêu cầu. Nguyên nhân:

- Khu Hiệp Phước chưa giải phóngxong mặt bằng, chưa có đường, điện, nước, thông tin liên lạc để tạo điều kiện chocác chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong cảng.

- Việc lập dự án chuyển mục đíchsử dụng đất tại vị trí cũ để tạo vốn đầu tư tại vị trí mới chưa có cơ sở thực hiện.

- Vốn cho di dời: các doanh nghiệpđều chờ đợi chuyển đổi quy hoạch để có nguồn kinh phí.

Bộ GTVT đã đề nghị UBND Tp. Hồ ChíMinh sớm phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tại các vị trí phải di dời; đồng thờisớm chấp thuận về nguyên tắc cho phép các doanh nghiệp di dời được lập dự ánđầu tư xây dựng tại vị trí cũ theo quy hoạch sử dụng đất của thành phố để cácdoanh nghiệp có thể triển khai các thủ tục theo quy định.

Bộ GTVT xin trả lời Đoàn đại biểuQuốc hội Tp. Hồ Chí Minh và đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố chuyển ýkiến trên đến cử tri được rõ. Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnhđạo Thành phố để giải quyết các vấn đề liên quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHĐT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ