công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀICHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1459 TCT/NV7
NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC TRẢ LỜI
VƯỚNG MẮC VỀ THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Lạng Sơn

Trả lời Công văn số 130/CV ngày 10/4/2003 của Cục thuế tỉnh Lạng Sơn đề nghị xem xét về thuế chuyểnquyền sử dụng đất (CQSDĐ); Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5, Điều 3, Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế CQSDĐ và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế CQSDĐ quy định những trường hợp khôngthuộc diện chịu thuế: "Chuyển quyền sử dụng đất giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹđẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bàngoại; với cháu nội, cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau";

Căn cứ quy định trên:

- Trường hợp con gái và con rể (hai vợ chồng) cùng đứng tênđồng sở hữu trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụngđất cho cha, mẹ vợ không thuộc diện chịu thuế CQSDĐ;

- Trường hợp con gái và con rể (hai vợ chồng) không cùngđứng tên đồng sở hữu trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ có con rểđứng tên quyền sử dụng đất, khi chuyển quyền sử dụng đất cho cha, mẹ vợ thìthuộc diện chịu thuế CQSDĐ.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Lạng Sơn biết và thựchiện.