BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14665/TCHQ-TXNK
V/v chuyển nhượng xe ô tô của nhân viên Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: CụcLễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao).
(Địa chỉ: số 06 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công hàm số 055/2014ngày 24/7/2014 của Đại sứ quán Mông cổ tại Hà Nội đề nghị được thay mặt ôngGALBAA DAVKHARBAYAR - Trợ lý Lãnh sự, Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội được làmthủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô hiệu ROLLS ROYCE DROPHEAD, 04 chỗ ngồi, sảnxuất tại Anh năm 2009, số khung SCA682D5XAUX16412, số máy 90034516N73B68A, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Sau khi nhận được công hàm số 055/2014 dẫntrên, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan thành phố Hà Nộiliên hệ làm việc trực tiếp với Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội để xác minh tìnhtrạng thực tế của chiếc xe ô tô nêu trên tại Đại sứ quán, tuy nhiên theo ý kiếncủa Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội tại công hàm số 100/2014 ngày 6/10/2014 thì:ông GALBAA DAVKHARBAYAR đã sơ suất làm thất lạc giấy tờ liên quan tới ôngNguyễn Thanh Tùng trước khi bàn giao cho Đại sứ quán quản lý, hơn nữa, ôngGALBAA DAVKHARBAYAR đã rời khỏi Việt Nam tháng 5 năm 2012 nên Đại sứ quán khôngcó đủ tài liệu làm việc với đại diện Cục Hải quan Hà Nội như đề nghị.

2. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng nhận đượccông hàm số 99/2014 ngày 01/10/2014 của Đại sứ quán gửi Cục Lễ tân Nhà nước(bản photo), trong đó có nêu chiếc xe hiện Đại sứ quán đang quản lý và được gửitại Công ty TNHH MTV Gas Venus tại khu công nghiệp Thuận Thành 3, Thuận Thành -Bắc Ninh, do vậy Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Lễ tân thông tin giúp về tínhxác thực của công hàm này.

3. Để có cơ sở áp dụng chính sách đối với việcchuyển nhượng chiếc xe nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Lễ tân Nhà nướcthông qua công tác ngoại giao, trao đổi với Đại sứ quán tạo điều kiện để cơquan Hải quan đi xác minh thực tế chiếc xe tại nơi đang được lưu giữ.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự phối hợp của QuýCục và rất mong sớm nhận được ý kiến./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường