BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1467/BVHTTDL-GĐ
V/v hướng dẫn tổ chức hoạt động của Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 27 tháng 6 năm 2008, Bộ trưởngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2879/QĐ-BVHTTDL về triểnkhai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2010. Sau 3 năm thựchiện thí điểm, Mô hình đã phát huy tác dụng, thu hút được sự quan tâm của cấpủy, chính quyền và đặc biệt là sự tham gia của nhân dân trên địa bàn thôn, ấp,bản, khu dân cư làm giảm rõ rệt các vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống bạolực gia đình ở cộng đồng.

Để đảm bảo sự thống nhất về các nộidung hoạt động của Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình áp dụng trên phạm vitoàn quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch thực hiện như sau:

I. Giới thiệu chung

 Mô hình phòng, chống bạo lực giađình (PCBLGĐ) (sau đây gọi là mô hình) được thành lập ở cấp thôn, ấp, buôn,bản, tổ dân phố (sau đây gọi là cấp thôn). Ủy ban nhân dân xã ra Quyết địnhthành lập và tổ chức các hoạt động của từng Mô hình PCBLGĐ. Mô hình lấy Câu lạcbộ gia đình phát triển bền vững (sau đây gọi là Câu lạc bộ) để tập hợp các giađình trong cộng đồng tham gia sinh hoạt, cùng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức vềđời sống gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhậpvào gia đình, xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa. Ở mỗi CLB có 01 nhóm PCBLGĐ thựchiện nhiệm vụ can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàntheo quy định.

Để hỗ trợ và chỉ đạo hoạt động củaMô hình, ở mỗi cấp nên có Ban chỉ đạo PCBLGĐ. Căn cứ tình hình thực tế của địaphương, Ban chỉ đạo có thể được lồng ghép trong Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở hoặc thành lập Ban chỉ đạo riêng ở cấp tỉnh,huyện, xã

- Ban chỉ đạo có từ 7- 9 thành viêndo lãnh đạo UBND làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban và thành viên được lựa chọntrong các ban, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Tư pháp, Y tế, Laođộng, Thương và xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụnữ, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ ChíMinh...

- Ban chỉ đạo được thành lập bằngQuyết định của Chủ tịch của UBND cùng cấp kèm theo quy chế hoạt động

- Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

a. Xây dựng kế hoạch hoạt độngPCBLGĐ phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo.

b. Chỉ đạo các hoạt động truyềnthông, giáo dục phòng, chống bạo lực gia đình, tổ chức các hội thi tuyên truyềnviên, báo cáo viên giỏi về phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiệnthông tin đại chúng.

c. Tổ chức thu thập thông tin, báocáo.

d. Tổ chức kiểm tra, giám sát cáchoạt động PCBLGĐ tại cơ sở.

e. Xử lý các vấn đề phát sinh ở cơsở, điều chỉnh các hoạt động phù hợp với sự thay đổi của tình hình.

II. Hướng dẫn triển khai các hoạtđộng chính của mô hình

1. Xây dựng và tổ chức hoạt động củaBan chỉ đạo cấp xã triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Ban chỉ đạo cấp xã có từ 7 đến 9thành viên gồm: Chủ tịch hoặc phó chủ tịch phụ trách Văn hóa- Xã hội làm trưởngban. Phó ban và thành viên được lựa chọn trong số: Công chức văn hóa-Xã hội, Tưpháp, Y tế, Lao động, Thương binh và xã hội, Công an xã, cán bộ Mặt trận Tổquốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Trưởng thôn... Tại địa bàn có đồng bào dântộc ít người, vùng đồng bào có đạo, có thể mời đại diện Hội đồng già làng,trưởng bản, đại diện chức sắc tôn giáo tham gia. Thành phần Ban chỉ đạo có thểthay đổi, bổ sung tuỳ theo tình hình thực tế của từng địa phương.

Ban chỉ đạo hoạt động theo cơ chếkiêm nhiệm, có quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm cho từng thành viêntham gia. Ít nhất 3 tháng 1 lần, Ban chỉ đạo họp đánh giá kết quả hoạt động vàđề xuất phương hướng tiếp theo.

2. Xây dựng và tổ chức các hoạt độngcủa Câu lạc bộ Xây dựng Gia đình phát triển bền vững

- Mục đích hoạt động: Tập hợp cácgia đình có nhu cầu tham gia sinh hoạt để giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kiếnthức, kỹ năng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Câu lạc bộ được thành lập ở cấpthôn. Mỗi thôn có thể có nhiều Câu lạc bộ. Câu lạc bộ có Ban Chủ nhiệm.

- Số lượng thành viên từ 20 đếnkhông quá 40 gia đình. Các thành viên của gia đình đều có thể tham gia sinhhoạt Câu lạc bộ, không giới hạn độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp...

- Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ: có từ 3đến 5 thành viên bao gồm Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, thư ký và ủy viên.

Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết địnhthành lập Câu lạc bộ, đồng thời ban hành quy chế sinh hoạt Câu lạc bộ.

- Địa điểm sinh hoạt: linh hoạt tuỳtheo thực tế từng địa bàn triển khai, có thể tại trụ sở nhà văn hoá xã/phường, nhàsinh hoạt cộng đồng, nhà thành viên Ban chủ nhiệm hoặc nhà các thành viên Câulạc bộ...

- Nội dung sinh hoạt:

1. Chủ tr­ương, chính sách của Đảngvà Nhà n­ước về gia đình.

2. Giáo dục đạo đức, văn hoá, truyềnthống dân tộc, gia đình, dòng họ.

3. Cách thức ứng xử, giải quyết mâuthuẫn giữa các thành viên trong gia đình.

4. Chăm sóc sức khoẻ ngư­ời già, phụnữ và trẻ em.

5. Phòng, chống bạo lực gia đình,phòng chống các tệ nạn xã hội.

6. Giáo dục kiến thức, kỹ năng chothanh niên chuẩn bị kết hôn và mới kết hôn.

7. Phát hiện và điều trị sớm cácbệnh th­ường gặp ở người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em

8. Bình đẳng giới trong gia đình vàxã hội, thực hiện kế hoạch hóa gia đình chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sócsức khỏe bà mẹ và trẻ em.

9. Phổ biến kiến thức, công nghệ mớitrong trồng trọt, chăn nuôi, vay và sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế giađình.

10. Các vấn đề mang tính thời sự,chính trị mới.

- Hình thức sinh hoạt

1. Tổ chức nói chuyện chuyên đề.

2. Lồng ghép các hoạt động truyềnthông về lĩnh vực gia đình vào các hoạt động phát triển kinh tế gia đình: vayvốn, kinh doanh, khuyến nông, khuyến ng­ư và các hoạt động khác ở địa ph­ương.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa,văn nghệ, thể thao, cuộc thi về kiến thức, kỹ năng tổ chức đời sống gia đình.

4. Tổ chức tham quan học tập mô hìnhCLB ở địa bàn khác.

5. Sinh hoạt theo chủ đề dư­ới hìnhthức hái hoa dân chủ, sân khấu hóa.

6. Các hình thức khác: tổ chức nhữngngày lễ, nh­ật sinh nhật, kỷ niệm ngày cư­ới cho các thành viên; thăm hỏi, độngviên các gia đình thành viên; tặng quà cho các cháu học giỏi; giúp đỡ các giađình gặp khó khăn.

 - Thời gian tổ chức sinh hoạt:

Câu lạc bộ có thể tổ chức sinh hoạtđịnh kỳ 1 tháng/ lần hoặc căn cứ tình hình thực tế tổ chức 2 tháng /lần nhưngkhông dưới 6 lần /năm.

3. Tổ chức hoạt động của Nhóm Phòng,chống bạo lực gia đình

 - Thành lập các Nhóm PCBLGĐ có từ 3đến 5 thành viên do trưởng thôn/ấp hoặc công an viên làm nhóm trưởng. Thànhviên nhóm chọn từ Ban công tác Mặt trận, Hội cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụnữ, Đoàn thanh niên, nhân viên y tá thôn, bản.

- Uỷ ban nhân dân xã ra quyết địnhthành lập nhóm PCBLGĐ đồng thời ban hành quy chế hoạt động của nhóm PCBLGĐ đảmbảo tính hợp pháp.

- Nhóm PCBLGĐ có nhiệm vụ:

a. Phát hiện, tiếp nhận tin báo vềvụ việc BLGĐ ở địa bàn, nhanh chóng can thiệp để giải tỏa hoặc làm chấm dứthành vi BLGĐ gây tổn thương hoặc có khả năng gây tổn thương về thể xác, tinhthần, kinh tế đối với thành viên gia đình.

b. Chủ động hoặc phối hợp với tổ hòagiải tổ chức hòa giải mâu thuẫn, bạo lực gia đình theo quy định tại Điều 12,Điều 15 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

c. Tư vấn trực tiếp cho nạn nhân bạolực gia đình, người gây bạo lực gia đình về pháp luật, tâm lý, kỹ năng giải quyếtmâu thuẫn trong gia đình theo quy định tại Điều 16 của Luật Phòng, chống bạolực gia đình.

d. Phối hợp với người đứng đầu cộngđồng dân cư tổ chức góp ý phê bình tại cộng đồng dân cư đối với người gây bạolực gia đình theo quy định tại Điều 17 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

đ. Lập hồ sơ, thống kê báo cáo về vụviệc, tình hình xử lý vụ việc bạo lực gia đình cho Ban chỉ đạo cấp xã.

4. Đăng ký hoạt động địa chỉ tin cậyở cộng đồng:

a. Hình thức và mục đích hoạt động: Địachỉ tin cậy ở cộng đồng là nơi cá nhân, tổ chức có uy tín, có khả năng và tựnguyện giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư khi nạn nhân cóyêu cầu được giúp đỡ, được tạm lánh. Tùy theo điều kiện và khả năng thực tế,địa chỉ tin cậy ở cộng đồng tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ, tưvấn, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết.

b. Thủ tục đăng ký và hoạt động:

- Cá nhân, tổ chức thông báo bằngvăn bản về việc tựu nguyện đăng ký địa chỉ tin cậy, nơi đặt địa chỉ tin cậy vớiUỷ ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa chỉ tin cậy.

- Sau khi tiếp nhận thông báo của cánhân, tổ chức đăng ký trở thành địa chỉ tin cậy, Ủy ban nhân dân cấp xã lậpdanh sách và công bố các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng trên các phương tiện thôngtin ở địa phương. Danh sách địa chỉ tin cậy được lập thành 3 bộ: giao ngườiđứng đầu cộng đồng dân cư, cán bộ văn hóa - xã hội, Công an xã để theo dõi, hỗtrợ hoạt động của địa chỉ tin cậy.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tậphuấn về phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ địa chỉ tin cậy ở cộng đồngtrong trường hợp cần thiết.

5. Tổ chức thu thập thông tin về bạolực gia đình

Khi có bạo lực gia đình xảy ra trênđịa bàn thôn, ấp, thành viên ban chỉ đạo ở thôn, ấp nào được phân công thì thựchiện báo cáo thông kê tình hình bạo lực gia đình tại thôn đó.

Việc thu thập thông tin về vụ bạolực gia đình được thực hiện theo Quyết định 238/QĐ của Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch về việc ban hành Bộ chỉ số tạm thời phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Kiểm tra, thanh tra, báo cáo vềtình hình bạo lực gia đình

a. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, báocáo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtỉnh/thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra hoặc phối hợp với Ủy banMặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và các tổ chức thành viên thành lập đoàn giámsát liên ngành về hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình nói chung và hoạtđộng của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng ít nhất 01 năm 01 lần.

Nội dung báo cáo gồm:

- Tình hình bạo lực gia đình trên địabàn

- Tình hình hoạt động của Mô hìnhPCBLGĐ gồm: Hoạt động của ban chỉ đạo, của Câu lạc bộ, Nhóm PCBLGĐ, hoạt độngcủa Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, hoạt động tư vấn, góp ý phê bình trong cộngđồng dân cư

- Tình hình xử lý, xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

- Những thuận lợi và khó khăn tronghoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và phương hướng, giải pháp.

Hình thức gửi báo cáo:

- Gửi báo cáo bằng văn bản cho cấptrên trực tiếp.

- Gửi báo cáo qua thư điện tử. Hòmthư nhận báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch [email protected]

b. Chế độ báo cáo

- Báo cáo của cấp xã được thực hiệnđịnh kỳ 3 tháng 1 lần vào tuần đầu của tháng 3, 6, 9, 12 hằng năm.

- Báo cáo của cấp huyện, tỉnh thựchiện 6 tháng 1 lần vào tuần thứ 2 tháng 6 và tháng 12 hằng năm.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phốihợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố tổ chức thực hiện và duy trì Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (để biết và theo dõi);
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GĐ, Nhật (140).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái