BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 148/KTKĐCLGD-KĐĐH
V/v Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn tự đánh giá trường TCCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng.

Thực hiện Chương trình công tácnăm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáodục tổ chức tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá cho các trường trung cấp chuyênnghiệp và các đơn vị liên quan.

1. Thành phần:

- Các trường trung cấp chuyênnghiệp: Mỗi trường 03 cán bộ (01 lãnh đạo và 02 cán bộ làm công tác đảm bảochất lượng trong nhà trường).

- Các sở giáo dục và đào tạo:mỗi sở 02 cán bộ (01 lãnh đạo phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, 01cán bộ phụ trách hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyênnghiệp).

- Cục Nhà trường – Bộ Quốcphòng: 03 cán bộ phụ trách công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. Thời gian, địa điểm:

- Tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh:Từ 8h00 ngày 24/3 đến hết ngày 26/3/2010, tại Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tại Hà Nội: Từ 8h00ngày 29/3 đến hết ngày 31/3/2010, tại Khách sạn Tây Hồ, 58 Đường Tây Hồ, PhườngQuảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

3. Tài liệu tập huấn:

Cục đã đưa tài liệu tập huấn lênwebsite của Bộ (www.moet.gov.vn) và website của Cục (www.veqa.edu.vn). Đềnghị đơn vị tự dowload tài liệu và in đầy đủ cho cán bộ tham dự tậphuấn, khi sắp xếp thành lập tài liệu cần theo thứ tự đã ghi ở đầu các file.

4. Kinh phí: Chi phí đilại, lưu trú và công tác phí của các học viên do đơn vị cử cán bộ tham giathanh toán theo quy định hiện hành

5. Lưu ý:

- Đề nghị đơn vị gửi bản Đăng kýtham dự tập huấn (theo mẫu gửi kèm) về Cục theo email:[email protected] và fax: 04.39747107 trước ngày 20/3/2010.

- Mỗi đơn vị mang theo một máytính xách tay để tiện cho việc thực hành viết báo cáo tự đánh giá.

- Các đại biểu có nhu cầu nghỉ tạiNhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh, liên hệ với lễ tân Nhà kháchtheo số điện thoại: 08086164 hoặc 08086165.

- Các đại biểu có nhu cầu nghỉtại Khách sạn Tây Hồ, Hà Nội, liên hệ với lễ tân Khách sạn theo số điện thoại:04.3823.2379.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Cụctheo số điện thoại: 04.3974.7108, 0912.770.070 (Bà Trương Thị Tố Nga, PhòngKiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Vụ Giáo dục chuyên nghiệp;
- Lưu: VP Cục, KĐĐH.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn An Ninh

(Mẫuđăng ký kèm theo Công văn số: 148/KTKĐCLGD-KĐĐH , ngày 11/3/2010 của Cục Khảothí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

Đơn vị: …………………………

………………………………….

ĐĂNGKÝ THAM DỰ TẬP HUẤN
TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Kínhgửi: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

1. Địa điểm tập huấn (đánhdấu X vào ô thích hợp):

- Tại TP. Hồ Chí Minh (từ 24/3đến 26/3/2010): £

- Tại Hà Nội (từ 29/3 đến31/3/2010): £

2. Danh sách tham dự:

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh (Tỉnh/TP)

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Ghi chú

………., ngày …… tháng …… năm 2010
Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

1. Phần Ghi chú: Ghilớp tập huấn và thời gian tập huấn nếu đã từng tham dự tập huấn về kiểm địnhchất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT tổ chức. Ví dụ:

- Nếu đã dự tập huấn tự đánhgiá năm 2008 thì ghi: TĐG 2008;

- Nếu đã dự tập thuận đánhgiá ngoài năm 2009 thì ghi: ĐGN 2009.

2. Gửi bản đăng ký nàyđến: Phòng Kiểm định CLGDĐH&TCCN theo địa chỉ Email:[email protected] và fax: 04.39747107.


Danhsách các trường tham dự tập huấn tự đánh giá trường TCCN tháng 3/2010

(PhíaNam)

1

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm

(Số 296, Lưu Hữu Phước, Phường 15, Q.8, TP Hồ Chí Minh)

2

Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên

(Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai)

3

Trường Trung cấp Thủy sản

Lạc A, Q.Bình Tân, TP Hồ Chí Minh)

4

BỘ XÂY DỰNG

Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Nam

(Quốc lộ 91B, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ)

5

Trường Trung cấp Xây dựng miền Trung

(544b, Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng)

6

BỘ NỘI VỤ

Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương II

(Số 17 Lê Đức Thọ, Phường 17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)

7

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ

(Số 85 Phan Đăng Lưu, Ninh Kiều, Cần Thơ)

8

Trường Trung cấp Du lịch Đà Lạt

(01A Tôn Thất Tùng, P8, Đà Lạt, Lâm Đồng)

9

Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang

(Tổ 12, đường Điện Biên Phủ, Nha Trang, Khánh Hòa)

10

Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh

Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

11

BỘ TƯ PHÁP

Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

(Số 2 Ybialeo, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)

12

BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin II

Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

13

Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III

(Xã Tân Mỹ Chánh, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang)

14

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trường Trung cấp Ánh Sáng

P. Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh)

15

Trường Trung cấp Âu Việt

Phường 3, Q. Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh)

16

Trường Trung cấp Công nghiệp TP. HCM

(Số 02, Mai Thị Lựu, P. Đakao, Q.1, Tp Hồ Chí Minh)

17

Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn

(Số 7A, Thoại Ngọc Hầu, Q. Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh)

18

Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist

(Số 23/8, Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

19

Trường Trung cấp Đông Dương

Số 577, quốc lộ 13, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

20

Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đại Việt

Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

21

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Hà

(Số 4/9, Hoàng Dư Khương, P12, quận 10, Tp, Hồ Chí Minh)

22

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quang Trung

Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh)

23

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

24

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài gòn

(Số 4A, Nguyễn Thái Sơn, P.3, Gò Vấp. Tp Hồ Chí Minh)

25

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á

Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

26

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh

(Số 40, Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

27

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Cửu Long

(Số 436, Hàm Tử, phường 6, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh)

28

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

(Số 47, Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh)

29

Trường Trung cấp Mai Linh

(Số 64 – 68, Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)

30

Trường Trung cấp Phương Đông

Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh)

31

Trường Trung cấp Phương Nam

Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh)

32

Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Tin học Sài Gòn

Phường 12, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh)

33

Trường Trung cấp Tây Bắc

trấn Củ chi, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh

34

Trường Trung cấp Tây Sài Gòn

Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh)

35

Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn

(Số 12-18, Nguyễn An Ninh, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh)

36

Trường Trung cấp tư thục Điều dưỡng và Kỹ thuật Y tế Hồng Đức

(Số 5, Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh)

37

Trường Trung cấp tư thục Kinh tế công nghệ Gia Định

Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh)

38

Trường Trung cấp tư thục Kinh tế và Du lịch Tân Thanh

(Số 101/37, Gò Dầu, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)

39

Trường Trung cấp tư thục Kinh tế Kỹ thuật Tân Việt

(Số 516, Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh)

40

Trường Trung cấp tư thục Tổng hợp Đông Nam Á

(Số 29/19, Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP. Hồ Chí Minh)

41

Trường Trung cấp Vạn Tường

(Số 469, Lê Hồng Phong, phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh)

42

Trường Trung cấp Việt Khoa

(Số 17, Núi Thành, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh)

43

Trường Trung cấp Xây dựng

(Số 265, Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh)

44

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Đức Minh

Phường Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

45

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật miền Trung

(Lô B4-40, Khu nam cầu Trần Thị Lý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)

46

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Thăng Long

Số 07, Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng; Tel: (0511) 3.812.019

47

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Việt Á

Phường Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng)

48

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng

(Tổ 19, An Thượng, phường Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng)

49

TỈNH QUẢNG NAM

Trường Trung cấp Bách Khoa Quảng Nam

(Số 246, Phan Chu Trinh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

50

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Đông, tỉnh Quảng Nam

(Quốc lộ 1A, xã Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam)

51

TỈNH QUẢNG NGÃI

Trường Trung cấp Y tế Quảng Ngãi

(Số 17, Nguyễn Chánh, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

52

TỈNH KON TUM

Trường Trung cấp Y tế

(Số 135, Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

53

TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bình Định

(Số 27, Trần Thị Kỷ, thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, Bình Định)

54

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định

(Số 66, Hàn Mặc Tử, Tp Qui Nhơn, Bình Định).

55

TỈNH GIA LAI

Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Gia Lai

(số 140, Nguyễn Chí Thanh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai)

56

Trường Trung cấp Y tế Gia Lai

(Thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai)

57

TỈNH PHÚ YÊN

Trường Trung cấp Y tế Phú Yên

(Số 270, Trần Hưng Đạo, Phường 6, Tp Tuy Hòa, Phú Yên)

58

TỈNH ĐĂK LĂK

Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Tây Nguyên

An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

59

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk

(Số 144, Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)

60

Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk

(Số 10, Nguyễn Tất Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)

61

Trường Trung cấp Trường Sơn

(Số 164, Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)

62

Trường Trung cấp Y tế Đắk Lắk

ĐắkLắk

63

TỈNH ĐĂK NÔNG

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam

(Tổ 8, Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông)

64

TỈNH KHÁNH HÒA

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa

(số 03, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa)

65

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa

(Số 75D, Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa)

66

TỈNH LÂM ĐỒNG

Trường Trung cấp Du lịch Đà Lạt

(Số 01A, Tôn Thất Tùng, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng)

67

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt

(Khu phố 2, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng)

68

TỈNH BÌNH PHƯỚC

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Phước

Bình, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước)

69

Trường Trung cấp Y tế Bình Phước

(Phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài; tỉnh Bình Phước)

70

TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương

Định, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương)

71

Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam

P. Hiệp Thành, TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

72

Trường Trung cấp Mỹ thuật Bình Dương

Phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương)

73

Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp

(Ấp 6, phường Đinh Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

74

Trường Trung cấp Tài chính – Kế toán Bình Dương

(Số 17/5, Lý Thường Kiệt, TT Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

75

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bình Dương

Phường Phú Lợi, TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

76

TỈNH TÂY NINH

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh

Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh)

77

Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh

(Số 288, đại lộ 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

78

TỈNH ĐỒNG NAI

Trường Trung cấp Công nghệ Tin học – Viễn thông Đồng Nai

(Đường Huỳnh Văn Nghệ, KP4, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

79

Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai

(Đường Vũ Hồng Phô, KP2, P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

80

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Đồng Nai

(Đường Vũ Hồng Phô, KP2, P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

81

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Nhơn Trạch

(Đường số 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

82

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai

(Số 106, Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

83

TỈNH LONG AN

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An

(Số 277, Quốc lộ 1A, Voi Lá, Thị trấn Bến Lức, Bến Lức, Long An)

84

Trường Trung cấp Y tế Long An

(Số 93, Quốc lộ 62, Phường 6, Thành phố Tân An, Long An)

85

TỈNH ĐỒNG THÁP

Trường Trung cấp Y tế Đồng Tháp

Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)

86

TỈNH AN GIANG

Trường Trung cấp Y tế An Giang

Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

87

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Bà Rịa – Vũng Tàu

(Ngã tư Điện Biên Phủ - Tôn Đức Thắng, phường Phước Nguyễn

88

Trường Trung cấp Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu

(Số 278 Lê Lợi, Phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

89

TỈNH TIỀN GIANG

Trường Trung cấp Bách khoa Gò Công

(Số 91, Hai Bà Trưng, Phường 1, Thị xã Gò Công, Tiền Giang)

90

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang

(Số 11, Hùng Vương, Phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

91

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang

(Số 56, Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang)

92

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Trường Trung cấp Bách nghệ Cần Thơ

(Số 93/4, Trần Hưng Đạo, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)

93

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

(Số 62, Mậu Thân, Phường An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)

94

Trường Trung cấp Thể dục Thể thao

(Khu liên hợp TDTT, Bãi Cát – Cần Thơ)

95

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)

96

TỈNH BẾN TRE

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre

phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre)

97

Trường Trung cấp Y tế Bến Tre

Phường 6, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre)

98

TỈNH VĨNH LONG

Trường Trung cấp Kỹ thuật Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

(Số 112, Đinh Tiên Hoàng, P8, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

99

Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long

phường 4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

100

TỈNH TRÀ VINH

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Trà Vinh

phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)

101

TỈNH SÓC TRĂNG

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng

5, phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

102

Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng

(Số 137, Phạm Hùng, Phường 8, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

103

TỈNH BẠC LIÊU

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

10, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

104

Trường Trung cấp Văn hóa –Nghệ thuật Bạc Liêu

(Đường 23/8, Trà Kha, P8, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

105

TỈNH CÀ MAU

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau

phường 8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau)

106

Trường Trung cấp Văn hóa Thể thao và Du lịch

(Số 80, Nguyễn Trãi, phường 9, Tp Cà Mau tỉnh Cà Mau)

107

TỈNH HẬU GIANG

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật

(Số 50, Nguyễn Thái Học, phường 1, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

(Danh sách có 107 trường)