TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1489/CT-TTHT
V/v: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH MK Seiko (Việt Nam)
Địa chỉ: đường số 14, KCX Tân Thuận, Quận 7
Mã số thuế: 0300668870

Trả lời văn bản 02/CVT-MKSEIKOngày 12/12/2011 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), CụcThuế có ý kiến như sau:

- Tại điều 1 Quy chế Khu Chếxuất tại Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 322/HĐBT ngày 18/10/1991 củaHội đồng Bộ trưởng quy định:

“Khu chế xuất là khu công nghiệptập trung chuyên sản xuất hàng xuất khẩu và thực hiện các dịch vụ sản xuất hàngxuất khẩu và xuất khẩu được thành lập và hoạt động theo Quy chế này”.

- Tại khoản 2.a điều 15 Quy chếKhu Công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 192/CP ngày 28/12/1994 của Chínhphủ quy định:

“Xí nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài vào Bên nước ngoài hợp doanh thực hiện nộp thuế lợi tức (nay là thuếTNDN) với mức: 18% lợi nhuận thu được đối với xí nghiệp sản xuất; 12% lợi nhuậnthu được đối với xí nghiệp xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm của mình. Xí nghiệpđược miễn thuế lợi tức 2 năm kể từ khi kinh doanh có lãi”.

- Căn cứ điểm 7 phần I Thông tưsố 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

“Doanh nghiệp đã được cấp Giấyphép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư trướcngày nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức trở thành thành viêncủa Tổ chức Thương mại thế giới (ngày 11 tháng 1 năm 2007) mà có thu nhập từhoạt động kinh doanh (trừ hoạt động dệt, may) đang trong thời gian được hưởngưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theoquy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyếnkhích đầu tư trong nước, về thuế thu nhập doanh nghiệp thì tiếp tục được hưởngưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bản pháp luậtnày nhưng thời gian được hưởng ưu đãi không quá năm 2011”.

- Căn cứ điểm 2 công văn số 2348/BTC-TCT ngày 3/3/2009 của Bộ Tài chính về ưu đãi thuế TNDN:

“Từ năm 2012, doanh nghiệp đanghưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, nếu đáp ứng cácđiều kiện ưu đãi khác về thuế TNDN (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng tỷ lệxuất khẩu) thì được lựa chọn và thông báo với cơ quan thuế hưởng ưu đãi thuếTNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đápứng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDNtại thời điểm được cấp Giấy phép thành lập hoặc theo quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật về thuế TNDN tại thời điểm điều chỉnh do cam kết WTO (hếtnăm 2011)”.

Trường hợp của Công ty là doanhnghiệp chế xuất (100% vốn nước ngoài), được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 058/GPĐT do Ban quản lý các KCX&CN TP.HCM cấp ngày 29/09/1995, hoạt độngtại khu chế xuất Tân Thuận với chức năng sản xuất, lắp ráp và gia công các loạibơm siphon nhựa, đồ gia dụng bằng nhựa và sản phẩm nhựa ép, toàn bộ sản phẩmxuất khẩu, thuế suất thuế TNDN là 10%, miễn thuế TNDN trong 04 năm kể từ khikinh doanh có lãi.

Từ năm 2012, chấm dứt ưu đãithuế TNDN (miễn, giảm thuế, thuế suất thuế TNDN) do đáp ứng điều kiện ưu đãi vềtỷ lệ xuất khẩu, nếu Công ty chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thờigian còn lại theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểmđược cấp Giấy phép thành lập năm 1995 (Nghị định số 192/CP ngày 28/12/1994) thìCông ty được chuyển sang áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 18% theo diện doanhnghiệp sản xuất trong khu công nghiệp.

Cục Thuế TP thông báo để Công tybiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (Vụ Chính sách);
- P.PC;
- P.KTr 2;
- Lưu: HC, TTHT.
2584 - 212628/ 2012 QK
12 UD KCX 1995 Seiko 2584.doc

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga