ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1491/UB
Về đẩy mạnh kinh doanh thương nghiệp xã hội chủ nghĩa đấu tranh kéo giá đường thị trường tự do trên toàn thành phố xuống mức hợp lý của UBNDTP. HCM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 1982

Kính gởi :

- Các Sở, ban, ngành thành phố
- Ủy ban nhân dân quận, huyện

Gần đây giá đường trên địa bàn thành phố và các tỉnh đã tăngquá cao, ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, đời sống của những người lao động, Ủyban nhân dân thành phố và Bộ Nội thương đã họp chỉ đạo cho ngành thương nghiệpđẩy mạnh kinh doanh hơn nữa mặt hàng đường các loại nhằm đấu tranh kéo giá thịtrường tự do hiện nay xuống mức hợp lý, đồng thời đạo điều kện để kéo giá míaxuuống. Để đạt yêu cầu trên :

1. Các ngành thương nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp cùngcác quận, huyện triển khai công tác nắm tình hình sản xuất mía và diện tích mùavụ này để hỗ trợ cho nông dân sản xuất tốt, tranh thủ chuẩn bị ký hợp đồng vàtổ chức thu mua.

Nắm lại thương lái mua mía, các chủ lò đường đang hoạt độngđể có kế hoạch cải tạo tổ chức lập đấu tranh chống tiêu cực v.v…

2. Sở Thương nghiệp tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Nội thương,có kế hoạch phối hợp với quận, huyện và các ngành chức năng thành phố (hợp tácxã, ngân hàng, tài chánh, giá v.v..) triển khai ngay kế hoạch kinh doanh mặthàng đường từ nay đến cuối năm để đảm bảo bán đường đủ cho cán bộ, công nhânviên chức, người ăn theo và nhân dân lao động thành phố một lượng đường tối thiểucho nhu cầu để đấu tranh giữ giá và kéo giá xưống.

Một số biện pháp cần được triển khai tích cực thi hành :

1. Tổ chức khai thác nguồn đường thật tích cực bằng cáchtranh thủ nhận đường của Trung ương rót, tích cực hợp tác thu mua của tỉnh,quan hệ chặt Sở Ngoại thương nắm lượng đường nhập về. Lưu ý bàn nhanh về giácả, phương thức giao nhận, thanh toán để các Công ty ngoại thương có tiền mặttái tạo ngoại tệ, nhập nguyên liệu sản xuất.

2. Triển khai công tác phân phối và bán lẻ cho tới tay ngườitiêu dùng.

- Đối với các đối tượng được bán theo định lượng cần tổ chứcbán đủ và kịp thời. Nếu có xen kẻ đường cát trắng và đường cát vàng, cần giảithích và động viên anh chị em cán bộ công nhân viên chức thấy khó khăn chung mànhận tiêu dùng, đó cũng là một sự tiết kiệm cần thiết.

- Đưa một lượng đường ra bán lẻ đến tận hộ dân (trừ hội buônbán kinh doanh) mỗi hộ 1 tháng 1/2kg. Ngoài ra, thương nghiệp quốc doanh, hợptác xã tiêu thụ, mua bán triển khai bán lẻ tại các điểm bán của hợp tác xã chonhững người cần đường từ 50g đến 100g, tối đa 200g.

- Giá bán đường kinh doanh nếu bán lẻ 100 – 200g thì thấphơn giá thị trường 2 đến 3đ/kg. Nếu bán cho hộ dân thì thấp hơn giá bán lẻ từ 2đến 3đ/kg. Giá bán đường phải thống nhất trong thành phố, không được tùy tiệnnâng lên hoặc hạ xuống trong khung đã định. Đồng thời phải kiên quyết đấu tranhchống bọn đầu cơ, tích trữ, mua đi bán lại phá rối thị trường.

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, các ngành, đoànthể tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, sinh hoạt tổ dân phốnói rõ mục đích ý nghĩa của việc đấu tranh giữ giá, kéo giá đường xuống. Các SởThương nghiệp, Tài chánh, Ngân hàng phối hợp tạo điều kiện cho ngành thươngnghiệp ở cơ sở chấp hành tốt công tác này, hết sức đấu tranh phê bình, nghiêmkhắc xử lý số công nhân viên lợi dụng bán đường để bán lậu hoặc ăn cắp đưa rathị trường.

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh