Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 1495/TCHQ-KTTT
NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾSUẤT
THUẾ NHẬP KHẨU TÂN DƯỢC UNASYN

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 4/4/2001, Bộ Tàichính có Công văn số 3030 TC/TCT về việc: thuế suất thuế nhập khẩu thuốc tândược Unasyn nhập khẩu thời điểm trước ngày 01/01/2001. Để việc thực hiện đượcthống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị cụ thể như sau:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (có hiệu lựctừ ngày 1/1/1999); Thông tư số 37/TT /BTC ngày 07/4/1999 của Bộ Tài chính;

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá XNK của Hội đồngHợp tác Hải quan Thế giới; thì:

Mặt hàng thuốc tân dược Unasyn chứa Sultamicilin là một esteđôi trong đó Ampicillin và chất kháng Betalactarmase là Sulbactam được gắn vớinhau qua nhóm methyl, thuộc nhóm 3004, và được phân thành 02 loại:

+ dạng đểuống, thuộc mã số 30041030, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10% (mười phầntrăm).

+ dạng khác,thuộc mã số 30041090, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 0% (không phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện.