BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1506TM/ĐT
V/v Quản lý NK xe máy

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2001

Kính gửi: Uỷban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội

Phúc đề nghị của Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách Quốchội tại văn bản số 574/UBKTNS ngày 9/4/2001 về quản lý nhập khẩu xe máy, BộThương mại xin được báo cáo như sau:

1. Về tình hình nhập khẩu linh kiện xe máy:

- Năm 2000 các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu1,3 triệu bộ linh kiện lắp ráp xe máy, chiếm 72% so với cả nước (nhập 1,8 triệubộ);

- 3 tháng đầu năm 2001 các doanh nghiệp trong nướcnhập khẩu 390.324 bộ linh kiện lắp ráp xe máy, chiếm 90% so với cả nước (nhập426.545 bộ);

- Số liệu nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy 3 thángđầu năm 2001 so với cùng kỳ năm 2000 của các doanh nghiệp trong nước như sau:

Đơn vị tính: bộlinh kiện IKD

Năm 2000

Năm 2001

Tỷ lệ %

Tháng 1

46.209

28.330

61%

Tháng 2

38.936

106.974

275%

Tháng 3

81.282

255.020

314%

Tổng cộng 3 tháng

166.427

390.324

325%

Linh kiện xe máy của các doanh nghiệp trong nướcchủ yếu là nhập khẩu từ Trung Quốc.

2. Về quản lý nhập khẩu linh kiện xe máy đối vớicác doanh nghiệp trong nước:

1. Theo Quyết định 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2000 thì từ1/4/2000 nếu doanh nghiệp có đầu tư lắp ráp xe 2 bánh gắn máy dạng IKD đã đượcBộ Công nghiệp, Bộ KHCNMT và Bộ Giao thông Vận tải cho phép hoạt động năm 1999được nhập khẩu linh kiện IKDđể lắp ráp theo năng lực và làm thủ tục tại Hảiquan (không cần xin phép Bộ Thương mại).

2. Văn bản của Văn phòng Chính phủ số 162/TB-VPCPngày 28/11/2000 Thông báo ý kiến của Phó Thủ Tướng Nguyễn Mạnh Cầm tại cuộc họpbàn về quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máydạng IKD có nêu:

- Không cho phép các doanh nghiệp tiếp tục sản xuấtlắp ráp xe gắn máy nếu không thực hiện việc đăng ký tỷ lệ nội địa hóa trước1/1/2001;

- Tổng cục Hải quan giám sát chặt chẽ việc nhập khẩulinh kiện xe gắn máy; chỉ cho phép làm thủ tục Hải quan đối với các doanh nghiệpđã được Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giao thông Vậntải cho phép sản xuất, lắp ráp xe gắn máy, với khối lượng tối đa bằng côngsuất đã đăng ký.

3. Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủtướng Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001/2005 quy định:doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu linh kiện đểsản xuất lắp ráp theo đúngchương trình nội địa hóa và thực hiện tại cơ sở đã đăng ký; không được nhượngbán và không nhập khẩu uỷ thác linh kiện xe máy các loại.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì các doanhnghiệp trong nước có cơ sở lắp ráp xe máy đã được xác nhận đủ tiêu chuẩn lắp rápđược nhập khẩu bộ linh kiện theo tỷ lệ nội địa hoá (không cần xin phép BộThương mại); việc này do Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường vàBộ Giao thông quản lý.

3. Về các kiến nghị của Bộ Thương mại trong lĩnhvực lắp ráp xe máy:

1. Về quản lý nhập khẩu linh kiện xe máy: sau khiQuyết định 242/1999/QĐ-TTg có hiệu lực thì thủ tục nhập khẩu linh kiện xe gắnmáy do cơ quan Hải quan giải quyết, không phải xin phép Bộ Thương mại.

Tuy vậy, Bộ Thương mại thấy việc quản lý này có thểgây ra nhiều vấn đề phải giải quyết, kể cả tiêu cực và gian lận thương mại...cho nên với chức năng quản lý hoạt động thương mại nói chung, từ tháng 6/2000đến nay Bộ Thương mại đã có 3 văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất kiến nghịquản lý việc nhập khẩu linh kiện xe máy (văn bản xin gửi kèm theo).

2. Về quản lý chất lượng bộ linh kiện nhập khẩu,Bộ Thương mại đã có Thông báo quy định chứng từ nhập khẩu bộ linh kiện để quản lýchất lượng linh kiện nhập khẩu (văn bản xin gửi kèm theo).

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Thương mại về quảnlý nhập khẩu linh kiện xe máy của các doanh nghiệp trong nước có liên quan tớiBộ Thương mại, vậy xin báo cáo Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội rõ./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNGMai Văn Dâu