BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15200/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại dịch vụ TríĐức.
(Địa chỉ: Số15 ngõ 2 phố Nguyễn Viết Xuân, p. Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 122014/TĐ-CV ngày 15/12/2014 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trí Đức vềviệc áp thuế giá trị gia tăng cho mặt hàng máy và hóa chất dùng trong y tế theoThông tư 83/2014/TT-BTC Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hóa chất xét nghiệm:

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 10Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, khoản 1 Điều 4Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì: Vật tư hoáchất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế có thuế suất thuế GTGT là 5% (nămphần trăm).

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quanhải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về mặt hàng máy xét nghiệm sinhhóa, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm huyết học:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 4Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì: "Thiết bị,dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi,chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ,điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụtruyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bịchuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế giá trị giatăng ban hành kèm theo Thông tư này".

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Thông tư số83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính quy định "Trường hợp cóphát sinh vướng mắc hoặc thuế giá trị gia tăng áp dụng không thống nhất đối vớicùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nướcthì kê khai, tính thuế giá trị gia tăng tại khâu nhập khẩu thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư này, đồng thời tổ chức, cá nhân, cơ quan thuế, cơ quan hảiquan phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn thống nhất

Đề nghị Công ty căn cứ Biểu thuếGTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, Luật Thuế GTGT, các văn bản hướng dẫn Luật đểxác định mức thuế suất thuế GTGT mặt hàng trên và liên hệ với cơ quan Hải quannơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp có phát sinh vướng mắc đềnghị Công ty gửi công văn về Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) để được hướngdẫn theo chức năng thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công tyTNHH thương mại dịch vụ Trí Đức biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc