Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 1523/TCHQ-GSQL
NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC KIỂM TRA
THUỐC LÁ XUẤT KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 25/3/2002 Bộ Tài chính có Công văn số 2819/TC /TCT đềnghị Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm tra mặt hàng thuốc lá điếu có nhãn hiệubản quyền nước ngoài sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu nhằm tránh lợi dụng để xinhoàn thuế.

Để phối hợp với Bộ Tài chính theo đề nghị tại Công văn nóitrên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Lãnh đạo Cục Hải quan các tỉnh thành phố căn cứLuật Hải quan chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan các Cửa khẩu khi quyếtđịnh hình thức kiểm tra đối với mặt hàng thuốc lá xuất khẩu có nhãn hiệu bảnquyền nước ngoài sản xuất tại Việt Nam đi qua những cửa khẩu có tổ chức bộ máyHải quan cần hết sức lưu ý nhằm ngăn ngừa và chống những hành vi gian lận, lợidụng xin hoàn thuế.

Kết hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tácchống buôn lậu, lợi dụng để được hoàn thuế tại những nơi không có tổ chức bộmáy Hải quan.