BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15232/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe mô tô của nhân viên ĐSQ Campuchia tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Lễ tân Nhà nước ViệtNam (Bộ Ngoại Giao)
(Địa chỉ: số 06 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công hàmsố 783/2014 RECH ngày 03/12/2014 của Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội về việcchuyển nhượng chiếc xe mô tô hai bánh hiệu Harley Davidson Fxstsse3, sản xuấtnăm 2009 tại Hoa kỳ mới 100% của bà Krang Dany, nguyên là nhân viên Đại sứ quánCampuchia tại Hà Nội và văn bản số 182/LT-ƯĐMT ngày 17/11/2014 của Cục Lễ tânNhà nước. Tổng cục Hải quan xin được trao đổi với Cục Lễ tân Nhà nước Việt Namnội dung sau:

Tại công hàm số 783/2014/RECH ngày4/11/2014, chiếc xe mô tô hai bánh hiệu Harley Davidson Fxstsse3 dẫn trên lúctạm nhập là xe mới 100%, theo văn bản xác nhận của Phòng Cảnh sát giao thông ĐB- ĐS, Công an TP Hà Nội tại công văn số 801/CV-PC67 -QLX ngày 17/05/2014 thìchiếc xe chưa thực hiện đăng ký lưu hành.

Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày13/9/2013 quy định xe gắn máy tạm nhập không được chuyển nhượng, sở dĩ quy địnhnội dung này vì theo quy định hiện hành xe gắn máy đã qua sử dụng thuộc danhmục mặt hàng cấm nhập khẩu, tuy nhiên trường hợp chiếc xe trên của bà KrangDany khi tạm nhập là xe mới 100% và xe trên chưa đăng ký lưu hành để sử dụng,theo đó đối chiếu với quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 củaChính phủ chiếc xe khi chuyển nhượng thì không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhậpkhẩu, theo đó Tổng cục Hải quan đã đồng ý để Đại sứ quán được thực hiện thủ tụcchuyển nhượng chiếc xe trên cho đối tượng khác không phải là đối tượng ưu đãimiễn trừ ngoại giao. Do vậy, đề nghị Cục Lễ tân cấp giấy giới thiệu cho Đại sứquán để hoàn chỉnh hồ sơ chuyển nhượng theo quy định.

Trân trọng sự hợp tác của quý Cục./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh