BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1527/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với thu nhập trúng thưởng xổ số

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Xổ sốKiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai

Trả lời công văn số 048/CV-XSKT &DVTH ngày 16/04/2009 củaCông ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai vềviệc vướng mắc trong việc tính thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng xổ số,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 5 Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009 của BộTài chính hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lýxổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúngthưởng xổ số quy định:

"Cá nhân trúng thưởng xổ số các giải thưởng có giá trịtrên 10 triệu đồng trên 01 vé xổ số thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cánhân.

- Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng xổ số là phần giá trịgiải thưởng của từng vé xổ số vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân trúng thưởngnhận được.

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm khấu trừ thuế thunhập cá nhân đối với những trường hợp cá nhân trúng thưởng vé xổ số có giá trịtrên 10 triệu đồng".

Căn cứ quy định nêu trên thì thuế thu nhập cá nhân đối vớithu nhập từ trúng thưởng xổ số tính theo từng vé xổ số trúng thưởng.

Ví dụ: Trường hợp Ông A trúng thưởng 10 vé xổ số giải đặcbiệt 125 triệu đồng/vé, toàn bộ giá trị tiền thưởng là 1 tỷ 250 triệu đồng thìthuế thu nhập cá nhân sẽ được tính khấu trừ như sau:

[1 tỷ 250 tr.đ- (10 tr.đ x 10 vé)] x 10% = 115 tr.đ

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH một thành viên Xổ sốKiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương