BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1541/ TM-ĐB
V/v ý kiến về việc thực hiện CEPT/AFTA với phụ tùng linh kiện và xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc công văn số 1795/TC-QHQT ngày 27/2/2003 của Bộ Tài chính xin ý kiến về việc xây dựng phương án thực hiện CEPT/AFTA với phụ tùng linh kiện và xe hai bánh gắn máy, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Nhất trí với các nguyên tắc chung để xây dựng phương án thực hiện CEPT/AFTA đối với phụ tùng và linh kiện xe hai bánh gắn máy nêu tại công văn nói trên của Qúy Bộ.

- Về diện mặt hàng, đề nghị xem xét thêm việc hoãn thực hiện CEPT/AFTA đối với các loại động cơ và xe máy dạng CKD có dung tích xi lanh từ 125cc đến 200cc để thống nhất với Quyết định số 258 của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/8/1993 về việc sử dụng xe môtô từ 175cc trở lên.

- Theo Nghị định thư về thực hiện Danh mục Loại trừ tạm thời (TEL), việc hoãn thực hiện CEPT/AFTA đối với các mặt hàng thuộc đợt chuyển cuối cùng từ TEL vào IL là được phép, nhưng phải đàm phán với các nước có quyền lợi chính về việc đền bù. Số liệu thống kê chưa đầy đủ theo mã HS 6 số năm 2000 của Tổng cục Hải quan cho thấy ta nhập khẩu phụ tùng, linh kiện và xe hai bánh gắn máy chủ yếu từ Thái Lan, chiếm khoảng 60,3% kim ngạch nhập khẩu 32 dòng thuế dự kiến hoãn thực hiện CEPT 2003. Ngoài ra còn một số nước khác như Indonesia và Malaysia cũng là những nước có quyền lợi xuất khẩu xe máy và phụ tùng vào nước ta. Vì thế, đề nghị Quý Bộ cần xem xét xây dựng phương án đền bù thiệt hại đối với các nước xuất khẩu chủ yếu này.

Trên đây là một số ý kiến đóng góp của Bộ Thương mại để Quý Bộ tổng hợp trình Chính phủ ban hành Danh mục thực hiện CEPT năm 2003.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu