BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15410/TCHQ-TXNK
V/v khiếu nại trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 110/2014/THACO ) KIA-XNK ngày 13/10/2014 của Công ty TNHH sản xuất và lắp rápô tô du lịch Trường Hải-Kia về việc xác định trị giá tính thuế tại Quyết địnhsố 1189/QĐ-HQHP ngày 08/9/2014 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng đốivới mặt hàng xe ô tô 05 chỗ ngồi, hiệu Kia Optima, dung tích 1.998cc, động cơxăng, số tự động, xuất xứ Hàn Quốc, mới 100%, sản xuất năm 2013, nhập khẩu theotờ khai số 320/NKD ngày 03/01/2014.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đãcó Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 2356/QĐ-TCHQ ngày 08/8/2014 gửi CụcHải quan TP. Hải Phòng và Công ty để thực hiện. Tuy nhiên, theo phản ánh củaCông ty tại công văn 110/2014/THACO KIA-XNK nêu trên thì việc xác định trị giátính thuế tại Quyết định 1189/QĐ-HQHP ngày 08/9/2014 của Cục Hải quan TP. HảiPhòng là chưa phù hợp với thông tin dữ liệu giá mặt hàng giống hệt do cùng mộtđơn vị xuất khẩu, nhập khẩu ký kết hợp đồng ngoại thương trong cùng một ngày,mức giá xác định khác nhau giữa Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. HảiPhòng rà soát lại việc xác định trị giá tính thuế tại Quyết định 1189/QĐ-HQHP nêu trên và trả lời dứt điểm kiến nghị của Công ty không để tình trạng, khiếukiện kéo dài. Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan trước ngày06/01/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn