BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15428/TCHQ-GSQL
V/v tồn đọng hàng hóa tại cảng Hải Phòng

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
(Đ/c: Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, TP. Hà Nội);
- Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy
(Đ/c: Số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, TP. Hà Nội).

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáocủa Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc hiện nay tại cảng Hải Phòng đangtồn lô hàng gồm 183 container hàng hóa là máy móc, thiết bị đứng tên người nhậnhàng là các Doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vàTổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (trước đây là Tổng Công ty Vinashin). Qua xácminh và kiểm tra cho thấy các lô hàng này là thiết bị, máy móc dùng cho ngànhđóng tàu, sản xuất, không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, không vi phạmcác chính sách quản lý xuất nhập khẩu. Nguyên nhân chính dẫn đến việc tồn đọngnhiều lô hàng trên là do các đơn vị gặp khó khăn về tài chính, chưa đủ điềukiện làm thủ tục lấy hàng.

Do đây là các lô hàng phục vụ chocác dự án đóng và sửa chữa tàu biển nên có trị giá rất lớn, để hạn chế tìnhtrạng hàng hóa bị hư hỏng, giảm thiệt hại cho Nhà nước đồng thời giải quyếttình trạng tồn đọng tại cảng Hải Phòng, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Tổng Côngty khẩn trương có kế hoạch hoàn thành thủ tục hải quan cho các lô hàng này.Trường hợp Quý Tổng Công ty chưa hoàn thành thủ tục thì đề nghị Quý Tổng Côngty có kế hoạch, phương án đưa lô hàng về bảo quản nguyên trạng tại kho hàng củaQuý Tổng Công ty, đáp ứng được yêu cầu giám sát của cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự hợptác của Quý Tổng Công ty và mong sớm nhận được ý kiến phản hồi./

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh