công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1546/TCHQ-KTTT NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2005 VỀ VIỆC NHẬP KHẨU LINH KIỆN
Ô TÔ DẠNG CKD TỪ NHIỀU NGUỒN KHÁC NHAU

Kínhgửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhậnđược kiến nghị của một số doanh nghiệp về việc nhập khẩu và tính thuế linh kiệnô tô dạng CKD từ nhiều nguồn và nhiều chuyến khác nhau. Về vấn đề này, Tổng cụchải quan có ý kiến như sau:

- Các doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhậpkhẩu bộ linh kiện ô tô dạng CKD từ nhiều nguồn và nhiều chuyến khác nhau, đảmbảo các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, được áp dụngthuế xuất nhập khẩu của bộ linh kiện ô tô dạng CKD quy định tại Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi hiện hành theo hướng dẫn tại Công văn số 3932/TC-HTQT ngày15/04/2004 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thuế suất cho bộ linh kiện ô tôdạng CKD nhập khẩu từ nhiều nguồn và nhiều chuyến khác nhau.

- Để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu của bộ linh kiệnô tô dạng CKD quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, khi nhập khẩubộ linh kiện ô tô dạng CKD từ nhiều nguồn và nhiều chuyến khác nhau, doanhnghiệp phải thực hiện đầy đủ các điều kiện sau:

1. Thực hiện đăng ký làm thủ tục nhập khẩu đối với toàn bộcác lô hàng linh kiện ô tô dạng CKD nhập khẩu không đồng bộ tại một Cục Hảiquan địa phương nơi doanh nghiệp thấy thuận tiện nhất và phải nộp cho cơ quanHải quan nơi làm thủ tụa nhập khẩu Bảng kê chi tiết các linh kiện ô tô dạng CKDnhập khẩu của từng chủng loại xe theo đúng tiêu chuẩn quy định của Bộ Khoa họcvà Công nghệ (Bảng kê chi tiết các linh kiện ô tô dạng CKD nhập khẩu của từngchủng loại xe phải được Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, xác nhận).

2. Khi thực hiện nhập khẩu, doanh nghiệp tự kê khai chi tiếtlinh kiện ô tô thực nhập khẩu của từng chuyến với cơ quan Hải quan nơi làm thủtục nhập khẩu (kê khai chi tiết: tên, số lượng, trị giá, nguồn nhập khẩu củatừng linh kiện). Giám đốc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vềsố liệu tự kê khai với cơ quan Hải quan.

- Căn cứ thực tế linh kiện ô tô nhập khẩu và kê khai củadoanh nghiệp, cơ quan Hải quan thực hiện tính thuế theo thuế suất của bộ linhkiện ô tô dạng CKD quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành và Côngvăn hướng dẫn số 3932/TC-HTQT của Bộ Tàichính nêu trên (thực hiện tính theo thuế suất nhập khẩu ưu đãi của bộ linh kiệnô tô dạng CKD hoặc tính theo thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của bộ lịnhkiện ô tô dạng CKD nếu hàng hoá nhập khẩu đáp ứng các điều kiện để được áp dụngthuế suất nhập khẩu ưu đãi hoặc ưu đãi đặc biệt. Nếu hàng hoá nhập khẩu khôngđáp ứng các điều kiện để được tính theo thuế suất nhập khẩu ưu đãi, thuế suấtnhập khẩu ưu đãi đặc biệt, thì tính theo thuế suất nhập khẩu thông thường).Đồng thời cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu phải mở sổ theo dõi đốivới từng lô hàng linh kiện ô tô dạng CKD do doanh nghiệp nhập khẩu.

- Chậm nhất đến ngày 1 tháng 3 năm sau doanh nghiệp phảithực hiện báo cáo việc nhập khẩu năm trước với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tụcnhập khẩu về: số lượng linh kiện ô tô thực tế nhập khẩu, số lượng linh kiện ôtô thực tế đưa vào lắp ráp đã được ápdụng thuế suất thuế nhập khẩu theo thuế suất thuế nhập khẩu bộ linh kiện ô tôdạng CKD;

Số lượng linh kiện sử dụng vào mục đích khác, số lượng linhkiện tồn chuyển năm sau. Và thực hiện kê khai nộp thuế nhập khẩu theo thuế suấtthuế nhập khẩu phụ tùng ô tô quy định tại Biểu thuế nhập khẩu đối với số lượnglinh kiện ô tô nhập khẩu sử dụng vào mục đích khác.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Hảiquan để được hướng dẫn bổ sung.