BỘ THƯƠNG MẠI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1590/TM-XNK
“V/v nhập khẩu đường”

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2001

Kính gửi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Vừa qua các phương tiện thông tinđại chúng đưa tin Bộ Thương mại cho phép nhập khẩu 60.000 tấn đường, và tại kỳhọp thứ 9 Quốc hội khóa X một số đại biểu Quốc hội cũng đã chất vấn Bộ Thươngmại về việc cho nhập khẩu đường.

Tại báo cáo số 2286 TM/VP ngày 14/6/2001,Bộ Thương mại đã giải trình chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề này. Naytheo yêu cầu của Văn phòng Quốc hội tại công văn số 1048 VP/CN ngày 26/6/2001Bộ Thương mại xin được trình bày rõ thêm một số điểm sau:

1. Về tình hình sản xuất và tiêuthụ đường:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trongsản xuất nhưng tổng lượng đường niên vụ 2000 - 2001 vẫn ước đạt khoảng gần 1 triệutấn, bình quân tiêu thụ đường 5 tháng đầu năm 2001 là 67.000 tấn/tháng, thấphơn so với bình quân 6 tháng đầu năm 2000 (75.000 tấn/tháng); số lượng đườngxuất khẩu năm 2001 cũng sẽ thấp hơn năm 2000 (năm 2000 xuất khẩu mậu dịch 100.000tấn) do giá đường trong nước cao giảm khả năng xuất khẩu...

Giá đường trong nước hiện nay tăngso với năm 2000 nhưng cũng mới chỉ tương đương mức giá đường của năm 1998, đầunăm 1999 (đường kính hiện nay ± 7.500 đồng/kg). Với giá này nhà máy đường vàngười trồng mía đều có lợi. Điều này sẽ khuyến khích người sản xuất tăng diệntích trồng mía trong niên vụ 2001 - 2002, tăng nguyên liệu cho nhà máy chế biến.

Vì vậy, việc cho phép nhập khẩuđường để tiêu thụ trong nước cần được xem xét hết sức thận trọng. Theo Bộ Thươngmại trước mắt chưa nên cho phép nhập khẩu đường để phục vụ tiêu dùng trong nước.

2. Về tạm nhập và tái xuất đường:

Từ đầu năm đến nay, Bộ Thương mạichưa giải quyết cho bất kỳ doanh nghiệp nào được nhập khẩu đường để về tiêu thụtrong nước mà chỉ cho phép các doanh nghiệp được tạm nhập tái xuất đường.

Tính đến ngày 18/6/2001 theo yêucầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thương mại đã cấp giấy phépcho các doanh nghiệp được tạm nhập để tái xuất 115.000 tấn đường. Trên thực tế,các doanh nghiệp đã nhập khẩu về cảng 19.900 tấn và đã làm thủ tục tái xuất17.344 tấn. Số lượng đường còn lại là 2.556 tấn doanh nghiệp đã đưa về kho cảngvà cơ quan Hải quan đã niêm phong (xin gửi kèm theo danh sách).

Việc Bộ Thương mại giải quyết chocác doanh nghiệp được tạm nhập tái xuất đường là dựa trên các cơ sở sau:

- Năm 2000, do giá đường sản xuấttrong nước hạ (khoảng 4.500 đồng/kg) nêu có sức cạnh tranh cao, cả nước xuấtkhẩu được 100.000 tấn đường. Tuy nhiên, do giá đường thấp, tiêu thụ mía gặpnhiều khó khăn (có lúc giá mía xuống dưới mức 80.000 đồng/tấn) nên vào niên vụ2000 - 2001, người sản xuất đã giảm diện tích trồng mía và thêm vào đó thời tiếtkhông thuận lợi, chữ đường trong mía giảm dẫn đến các nhà máy thiết nguyên liệu,giá đường tăng cao.

Trong khi đó các doanh nghiệp ViệtNam vẫn giữ được thị trường và có hợp đồng xuất khẩu. Nếu để các doanh nghiệplấy đường trong nước xuất khẩu sẽ gây ra thiếu hụt lớn so với nhu cầu và hơnnữa giá thành đường trong nước cao các doanh nghiệp cũng không thể xuất khẩuđược. Vì vậy, cần giải quyết cho các doanh nghiệp được tạm nhập đường để táixuất.

- Việc cho phép tạm nhập tái xuấtđường chủ yếu nhằm góp phần tăng thu ngoại tệ xuất khẩu cho các doanh nghiệpnhà nước không ảnh hưởng tới giá đường trong nước.

- Việc tạm nhập tái xuất đường đãđược Bộ Thương mại thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảiquyết. Trong quá trình thực hiện Bộ Thương mại đã phối hợp với Tổng cục Hảiquan theo dõi quản lý chặt chẽ ngay từ khi hàng tạm nhập đến cửa khẩu, không đểđường thẩm lậu vào trong nước. Vừa qua Bộ Thương mại đã cử Đoàn cán bộ trựctiếp kiểm tra việc tạm nhập tái xuất của các doanh nghiệp tại cảng Hải Phòng(là cảng các doanh nghiệp đưa đường về) và cùng với Hải quan cửa khẩu xem xéttoàn bộ số hàng nhập khẩu đã được cơ quan Hải quan làm thủ tục xuất khẩu, áptải tới cửa khẩu biên giới giao hàng cho khách.

Căn cứ vào tình hình thực hiện,Bộ Thương mại đã ngừng cấp chỉ tiêu tạm nhập tái xuất đường cho các doanh nghiệpmới từ ngày 18/6/2001.

Bộ Thương mại xin báo cáo Uỷ banThương vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội có chất vấn về việc nhập khẩu đườngtình hình trên.

Trân trọng.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠIVũ Khoan

BÁO CÁO

TÌNHHÌNH SỐ LƯỢNG ĐƯỜNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT ĐẾN ĐÃ ĐƯỢC BỘ THƯƠNG MẠI CẤP ĐẾN NGÀY18/6/2001

TT

Tên doanh nghiệp

Số, ngày CV

Số lượng cấp

SL về cảng

Thực xuất

Số còn lại

1

Cty TNHH Thương mại Ninh Bình

0331TM/XNK, 16.2.2001

1.800

2

Cty Thực phẩm Miền Bắc

0386TM/XNK, 20.2.2001

6.000

6.000

6.000

3

Cty Thực phẩm Miền Bắc

0717TM/XNK, 23.3.2001

10.000

10.000

8.744

1.256

4

Cty Nông sản XNK TH Nghệ An

0716TM/XNK, 23.3.2001

5.000

3.032

1.732

1.300

5

Cty Đường Biên Hoà

0728TM/XNK, 23.3.2001

10.000

418

418

6

Cty Thực phẩm Miền Bắc

1114TM/XNK, 7.5.2001

10.000

7

Cty UPEXIM

0957TM/XNK, 16.4.2001

10.000

450

450

8

Cty TM và DV Hải Phòng

1175TM/XNK, 14.5.2001

10.000

9

Cty Thực phẩm miền Trung

1235TM/XNK, 18.5.2001

10.000

10

Cty CP TM Đầu tư Cửu Long

1236TM/XNK, 18.5.2001

10.000

11

Cty CP PT K.tế Hỗ trợ tài năng trẻ VN

1252TM/XNK, 23.5.2001

10.000

12

Cty Mía đường tỉnh Sóc Trăng

1272TM/XNK, 25.5.2001

5.000

13

Cty XNK Ngũ Cốc

1369TM/XNK, 6.6.2001

12.000

14

CT TNHH Giao nhận và XNK Năm Sao

1430TM/XNK, 14.6.2001

5.000

15

Cty TNHH TM Hương Nghị

1463TM/XNK, 18.6.2001

1.000

Tổng cộng

115.800

19.900

2.556

Số lượng đường TNTX được Bộ Thươngmại cấp là: 115.800 tấn

- Số lượng đường đã được các DNđưa về cảng: 19.900 tấn

- Số lượng đường thực xuất là:17.344 tấn

- Số lượng đường còn lại tại khocảng: 2.556 tấn (số lượng này đã được Hải quan cửa khẩu niêm phong để chờ xuấtkhẩu)