BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1596/TCHQ-TXNK
V/v phân loại không thống nhất

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Qua kết quả rà soát và báo cáo của Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan thấy tình hình phân loại một số mặt hàng tạicác Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thực hiện thống nhất: cùng một mặt hàngcó tên khai báo giống nhau nhưng áp các mã số khác nhau.

Vì vậy, để đảm bảo việc phân loại hàng hóa và ápdụng mức thuế thống nhất, phù hợp với các nguyên tắc và căn cứ phân loại hànghóa quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính,Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. HảiPhòng sao gửi đầy đủ hồ sơ hải quan của các tờ khai tại bảng thống kê tại Phụlục (đính kèm) đồng thời có công văn nêu rõ căn cứ phân loại của các mặt hàngtrong các tờ khai này, gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) để xem xét xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. HồChí Minh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỜ KHAIYÊU CẦU GỬI HỒ SƠ NHẬP KHẨU
(Đề nghị gửi trước ngày 05/04/2013)

STT

Tên khai báo

Tờ khai

Ngày đăng ký

Cục Hải quan

1

Mặt hàng LCD của điện thoại di động

Mặt hàng hiển thị dạng LCD của điện thoại

23431/NSX03 /P03J

05/12/12

Hải Phòng

2

Mặt hàng nước uống hồng sâm

159159/NKD01 /C02I02

14/12/2012

TP. HCM

153834/NKD01 /C02I02

05/12/12

TP. HCM

142235/NKD01 /C02I02

12/11/12

TP. HCM

36795/NKD01 /A02B

12/11/12

TP. HCM

132236/NKD01 /C02I02

23/10/2012

TP. HCM

127152/NKD01 /C02I02

11/10/12

TP. HCM

3166/NKD01 /N03K

17/12/2012

Hải Phòng

19561/NKD01 /P03A

10/12/12

Hải Phòng

12730/NKD01 /E03E

28/11/2012

Hải Phòng

11521/NKD01 /E03E

03/11/12

Hải Phòng

20549/NKD01 /C03C

23/10/2012

Hải Phòng

2565/NKD01 /N03K

23/10/2012

Hải Phòng

3

Mặt hàng thảm cỏ nhân tạo

Tấm cỏ nhân tạo (Polyme)

10673/NKD01 /P03A

23/07/2012

Hải Phòng

Thảm cỏ nhân tạo kích thước 1,8mx1,8m, Hàng mới 100%

13528/NKD01

08/24/10

Hải Phòng

Cỏ nhân tạo (dùng cho sân bóng đá) dạng sợi PE, dày 5 cm, cỡ 3/4”, 200 mũi/M, độ dày 10500 mũi/M2, dạng cuộn, 200 m/cuộn, hàng mới 100%

864/NKD01

01/14/12

Hải Phòng

Thảm cỏ nhân tạo 03 lớp 8800, dày 50 mm, 24 cuộn x 28 x 4M (2m xanh đậm + 2m xanh nhạt) 02 cuộn x 28 x 2M xanh đậm, 01 cuộn x 19 x 4M màu trắng, chất liệu từ sợi Ni lông dùng để trải sân bóng đá, model YFII-5004B088-BL, mới 100%

518/NKD01

01/10/12

Hải Phòng

Thảm cỏ nhân tạo chất liệu sợi PP (sợi nilông) model TFH50

2627/NKD01

02/16/11

Hải Phòng

Thảm cỏ nhân tạo Detex 11000, 18 cuộn x 4 x 43M màu xanh đậm, 02 cuộn x 1 x 21.5M màu xanh đậm, 01 cuộn 2 x 21.5M màu trắng, 01 cuộn 4 x 3M màu trắng, model Nature D3-5004B110-BL không thấm, mới 100%

5451/NKD01

04/20/12

Hải Phòng

Thảm cỏ nhân tạo bằng nhựa PP dạng cuộn

59571/NKD01 /C02I02

23/05/2012

TP. HCM

Cỏ nhân tạo từ nhựa PVC

43149/NKD01 /C02I02

17/04/2012

TP.HCM

Thảm cỏ nhân tạo bằng nhựa dạng cuộn

3606/NKD01 /C02L

12/04/12

TP. HCM

Thảm cỏ nhân tạo bằng nhựa dạng cuộn PRIME SM-5004B100-BL (Z) Hàng mới 100%

1126/NKD01 /C02L

03/02/12

TP. HCM

Thảm cỏ nhân tạo Fanturf-4802D088-BL bằng sợi tổng hợp

59/NKD01 /C02L

03/01/12

TP. HCM

Thảm cỏ nhân tạo MD250113688 bằng sợi tổng hợp. Mới 100%

8606/NKD01 /C02L

12/09/12

TP. HCM

Thảm cỏ nhân tạo MSTT-5023105 bằng sợi tổng hợp. Mới 100%

8399/NKD01 /C02L

05/09/12

TP.HCM

Thảm cỏ nhân tạo Stemgrass-5004B120-GL. Mới 100%

9694/NKD01 /C02L

13/10/2012

TP. HCM

Thảm cỏ nhân tạo Stemgrass-5004B120-GLN. Mới 100%

9323/NKD01 /C02L

03/10/12

TP. HCM

Thảm cỏ nhân tạo bằng sợi tổng hợp: 3.97 m x 39.70 m (10 rolls), 4.00m x 18.00m (01 rolls), hàng mới 100%

4667/NKD01 /C02L

14/5/2012

TP. HCM

4

Mặt hàng máy xay cà phê

Máy xay cà phê Fiorenzato F5GM, 220V, 350watt, mới 100%

80117/NKD01 /C02I02

05/07/2012

TP. HCM

Máy xay cà phê chuyên nghiệp, hiệu Friorengato F5GM, công suất 350W

153439/NKD01 /C02I02

04/12/2012

TP. HCM

5

Mặt hàng giấy thấm dầu

23016/NKD01

Hải Phòng

7587/NKD01

Hải Phòng

76335/NKD05

TP. HCM

97485/NKD05

TP. HCM

82542/NKD05

TP. HCM