TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1608/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam
Địa chỉ: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0311638525

Trả lời văn thư số 379/TCTCHKVN ngày 28/02/2013 của Tổng Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng(GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 9 quyđịnh áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với:

“Dịch vụ của ngành hàng không,hàng hải cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý, baogồm:

Các dịch vụ của ngành hàng khôngáp dụng thuế suất 0%: Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không; dịch vụ cất hạ cánhtàu bay; dịch vụ sân đậu tàu bay; dịch vụ an ninh bảo vệ tàu bay; soi chiếu anninh hành khách, hàng lý và hàng hoá; dịch vụ băng chuyền hành lý tại nhà ga;dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; dịch vụ bảo vệ tàu bay; dịch vụkéo đẩy tàu bay; dịch vụ dẫn tàu bay; dịch vụ thuê cầu dẫn khách lên, xuống máybay; dịch vụ điều hành bay đi, đến; dịch vụ vận chuyển tổ lái, tiếp viên vàhành khách trong khu vực sân đậu tàu bay; chất xếp, kiểm đếm hàng hoá; Dịch vụphục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảng hàng không Việt Nam (passengerservice charges)”.

+ Tại Tiết d1, Điểm d, Khoản 2,Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ củangành hàng không, hàng hải:

“Dịch vụ của ngành hàng không ápdụng thuế suất 0% được thực hiện trong khu vực cảng hàng không quốc tế, sânbay, nhà ga hàng hoá hàng không quốc tế và đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ vớitổ chức ở nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụcủa tổ chức ở nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài;

- Có chứng từ thanh toán dịch vụqua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán quangân hàng. Trường hợp các dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài, hãng hàngkhông nước ngoài phát sinh không thường xuyên, không theo lịch trình và khôngcó hợp đồng, phải có chứng từ thanh toán trực tiếp của tổ chức nước ngoài, hãnghàng không nước ngoài.

Các điều kiện về hợp đồng và chứngtừ thanh toán nêu trên không áp dụng đối với dịch vụ phục vụ hành khách đichuyến bay quốc tế từ cảng hàng không Việt Nam (passenger service charges)”.

Trường hợp Tổng Công ty ký hợpđồng trực tiếp với hãng hàng không nước ngoài, cung cấp các dịch vụ quy địnhtại Điểm d, Khoản 1, Điều 9 và đáp ứng được các điều kiện tại Tiết d1, Điểm d,Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên thì được áp dụng thuế suấtthuế GTGT 0%. Nếu Tổng Công ty không ký hợp đồng trực tiếp với các hãng màthông qua đại lý thì phải áp dụng thuế suất 10% (Lưu ý: Việc áp dụng thuế suất0% đối với các trường hợp ký hợp đồng thông qua đại lý chỉ áp dụng đối vớingành hàng hải).

Cục Thuế TPthông báo Tổng Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 1;
- Lưu: (HC,TTHT)
463-2013 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013

THƯXIN LỖI

Kínhgửi: Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam

Cục Thuế TP. HCM nhận được hồ sơsố 379/TCTCHKVN ngày 28/02/2013 của Tổng Công ty về thuế suất thuế giá trị giatăng.

Cục Thuế TP. HCM xin trân trọngthông báo đến quý Tổng Công ty hồ sơ đã được giải quyết, kính mời quý Tổng Côngty liên hệ với bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ để nhận kết quả hồ sơ.

Mặc dù đã cố gắng, nhưng do có mộtsố nguyên nhân ngoài dự tính, hồ sơ của quý Tổng Công ty đã bị trễ hạn:02 ngày so với thời gian hẹn được ghi trong văn bản của Tổng Công ty.

Cục Thuế TP. HCM rất lấy làm tiếc và mong muốnđược chia sẻ với quý Tổng Công ty về những phiền muộnkhông mong đợi gây ra từ sự chậm trễ này và đồng thời mong quý TổngCông ty nhận ở chúng tôi một lời xin lỗi chân thành nhất.

Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý Tổng Công ty.

Xin cám ơn và xin gửi tới TổngCông ty lời chào trân trọng nhất.

Nơi nhận:- Như trên;
- P.PC;
- P .KTNB;
- Lưu: (HC,TTHT)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga