TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1612/TLĐ
V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước, thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo Kết luận số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền địa phương, ngành, tổng công ty; đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là; tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “chng dịch như chng giặc”; thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả”, bám sát tình hình công nhân lao động để chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ngành ứng phó với “làn sóng mới” lây nhiễm nhanh, để dập dịch triệt để trong thời gian sớm nhất.

2. Ở những nơi phải dừng tổ chức các hoạt động của công đoàn như: Tết Sum vầy, Chuyến xe xuân nghĩa tình, Tấm vé nghĩa tình, Phiên chợ công nhân, thăm và tặng quà cho người lao động, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cần có hình thức phù hợp để chăm lo cho người lao động như chuyển tiền, quà Tết trực tiếp đến tận tay người lao động, chuyển khoản... đảm bảo kịp thời và an toàn tuyệt đối. Đối với những địa phương dự kiến có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thăm, động viên, tặng quà công nhân lao động, nay vì tình hình dịch bệnh không thể thực hiện được theo lịch dự kiến, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ủy quyền cho lãnh đạo địa phương và tổ chức Công đoàn thay mặt trao quà và thăm hỏi, động viên người lao động.

3. Công đoàn các cấp chủ động tuyên truyền, vận động, kêu gọi công nhân, viên chức, lao động cân nhắc kỹ việc về quê ăn Tết, nhất là đi vi những địa bàn nơi đi hoặc nơi đến đang có người nhiễm virus SARS - CoV - 2, nên lựa chọn phương án ở lại đón Tết tại địa phương, hạn chế di chuyển để góp phần cùng cả nước kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, đảm bảo sức khỏe và việc làm bền vững, lâu dài.

4. Có kế hoạch tổ chức thăm hỏi, đồng hành, chia sẻ, tổ chức Tết cho người lao động di cư ở lại ăn Tết tại cơ quan, địa phương; tham mưu, phối hp với cấp ủy, chính quyền địa phương và người sử dụng lao động để tạo nguồn lực, điều kiện chăm lo Tết cho người lao động.

5. Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn tiếp tục tuyên truyền cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về phòng chống dịch của Chính phủ, địa phương, ngành và Tổng Liên đoàn để người lao động thực hiện, tránh tình trạng người lao động hoang mang, đưa tin không chính xác trên trang mạng xã hội; Vận động đoàn viên, người lao động nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc tập trung triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid “19 và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động; kịp thời báo cáo về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua Ban Quan hệ Lao động để nắm tình hình./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW;
- Ủy ban TW MTTQ VN;
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế;
- Đ/c Chủ tịch TLĐ
b/c);
- Các đ/c Phó Ch
tịch TLĐ;
- Các Ban, VP UBKT, VP
TLĐ;
- Các cơ quan báo chí CĐ;
- Lưu: VT, QHLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngọ Duy Hiểu

 

>> Xem thêm:  Việt Nam đã áp dụng quan điểm lịch sử - cụ thể trong công tác phòng chống dịch COVID-19 như thế nào?