BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16135/BTC-TCHQ
V/v thực hiện Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công thương.
- Bộ Xây dựng.

Quá trình thực hiện Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tácquản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vậnchuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông và cát biển đã phát sinh vướng mắc tại mộtsố Cục Hải quan địa phương, cụ thể như sau:

1) Điểm 5 Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg có quy định:trước mắt, tạm dừng việc xuất khẩu cát, sỏi xây dựng bao gồm cát, sỏi lòng sôngvà cát biển. Đối với các hợp đồng xuất khẩu cát, sỏi xây dựng đã được ký trướcngày 30/11/2008 thì vẫn được thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng.

Theo nội dung trên và điểm a, khoản 1, Điều 12Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì mặt hàng cát cónguồn gốc của Campuchia kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất phải cóvăn bản cho phép của Bộ Công thương thì Hải quan mới làm thủ tục tạm nhập táixuất (vì mặt hàng cát thuộc mặt hàng tạm ngừng xuất khẩu nên phải có giấy phépcủa Bộ Công thương).

2) Thực tế đang tồn tại vướng mắc sau:

Đối với các lô hàng đã làm thủ tục tạm nhập tạiChi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước đãtái xuất hoặc chưa tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV3 (CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh)/ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ (Cục Hải quanTP.Cần Thơ).

Theo quy định tại khoản 5, Điều 12 Nghị định số12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì hàng hóa kinh doanh theo phươngthức tạm nhập tái xuất được thực hiện trên cơ sở 02 hợp đồng riêng biệt, hợpđồng xuất khẩu và hợp đồng nhập khẩu do thương nhân Việt Nam ký với thương nhânnước ngoài. Hợp đồng xuất khẩu có thể ký trước hoặc ký sau hợp đồng nhập khẩu.

Như vậy, trường hợp thương nhân Việt Nam đã kýhợp đồng xuất khẩu trước ngày 30/11/2008 có thuộc đối tượng điều chỉnh tại điểm5 Chỉ thị 29/CT-TTg không? Theo đó, thương nhân đã làm thủ tục tạm nhập và đãlàm thủ tục tái xuất hoặc chưa tái xuất hoặc chưa tạm nhập có phải xin giấyphép của Bộ Công thương không?

Bộ Tài chính đề xuất:

Đối với hợp động xuất khẩu cát có nguồn gốc củaCampuchia do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước ngoài ký trước ngày30/11/2008 thì thương nhân Việt Nam được thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuấtcát cho đến khi kết thúc hợp đồng xuất khẩu cát, không phải có giấy phép của BộCông thương. Trường hợp hợp đồng xuất khẩu cát có nguồn gốc của Campuchia kýsau ngày 30/11/2008 thì thương nhân Việt Nam phải xin giấy phép của Bộ Côngthương.

Bộ Tài chính đề nghị Quý Bộ sớm có ý kiến về vấnđề trên để Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thực hiện ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn