Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TOÀÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 162/2002/KHXX
NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TIỀN

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái

Theo quy định tại khoản 2 Điều 313 Bộ luật dân sự và hướngdẫn tại khoản 1 phần III Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 của Toàán nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính"Hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản", thì đối với cáckhoản tiền phạt Toà án phải quyết định rõ trong bản án hoặc quyết định là kể từngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành án xongngười thi hành án phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theomức lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gianchưa thi hành án. Như vậy, khi xét xử các vụ án hình sự mà Toà án quyết định ápdụng hình phạt tiền đối với bị cáo (kể cả áp dụng phạt tiền là hình phạt chínhhoặc phạt tiền là hình phạt bổ sung), thì Toà án phải thực hiện đúng quy địnhtại khoản 2 Điều 313 Bộ luật dân sự và hướng dẫn tại khoản 1 phần III Thông tưliên tịch số 01/TTLT nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toànghiên cứu, vận dụng khi xét xử các vụ án hình sự.