TNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1623/TLĐ
V/v tạo điều kiện hoàn vé phương tiện vận tải cho CNVCLĐ về quê ăn tết Nguyên đán Tân Sửu

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông - Vận tải

Theo truyền thống, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, hầu hết người lao động xa quê trong cả nước đều sắp xếp, bố trí công việc để có thể về quê đón Tết, trong đó có nhiều người đã đặt mua vé phương tiện giao thông vận tải từ nhiều ngày trước. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều công nhân, lao động đã chọn phương án ở lại địa phương đang làm việc để đón Tết và trả lại vé phương tiện đã mua trước đó. Đây là việc làm rất đáng hoan nghênh của người lao động, chung tay cùng hệ thống chính trị phòng chống và đẩy lùi Covid-19.

Để giúp người lao động giảm bớt khó khăn, nhất là trong năm 2020 phần lớn người lao động bị tác động bởi Covid -19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo các Hãng vận tải, các doanh nghiệp, các chủ phương tiện vận tải tạo điều kiện thuận lợi để CNLĐ được hoàn trtiền đặt cọc mua vé hoặc hoàn trả lại vé đã mua. Đây cũng là giải pháp góp phần cùng nhân dân cả nước sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, để nhân dân cả nước được đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 vui vẻ, đầm ấm, an toàn.

Trân trọng cảm ơn.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT;
- Tổng Công ty Hàng không VN;
- Tổng Công ty đường sắt;
- TTr ĐCT TLĐ (b/c);
- Lưu: VT, CSKTXH&TĐKT
.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngọ Duy Hiểu