BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 1637/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu xe ôtô

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

Công ty cổ phần Tây Bắc - Chi nhánh tại Hà Nội
(Đ/c: Số 22 đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 300311/TB-HQ ngày 30/3/2011 của Công ty cổ phần Tây Bắc - Chi nhánh tải HàNội (do Bộ Tài chính chuyến đến) về việc giải quyết dứt điểm thủ tục hải quanđối với lô xe ôtô hiệu Deawoo Matiz của Chi nhánh Công ty làm thủ tục hải quantại Chi cục Hải quan Cảng Đình Vũ thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo củaCục Hải quan thành phố Hải Phòng tại công văn số 1631/HQHP- KTSTQ ngày09/4/2011 thì lô hàng xe ôtô hiệu Deawoo Matiz của Chi nhánh công ty cổ phầnTây Bắc tại Hà Nội cho đến nay vẫn chưa nộp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật vàbảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Căn cứ khoản 1,Điều 2 Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010 của BộCông thương, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính thì "cơ quan Hải quanchỉ được hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa khi ôtô chở người để được CụcĐăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xecơ giới nhập khẩu hoặc cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuậtvà bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu". Do vậy, cơ quan Hải quan chưacó cơ sở để hoàn thành thủ tục hải quan cho lô hàng của Chi nhánh Công ty./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh