BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1637/TM-PCTNA

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

Anh Nguyễn Thành Châu, Đại sứ
Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hiệp quốc

Bộ Thương mại đã nhận được công văn số 110/HC-03 ngày 14/04/2003 và công văn số 111/HC-03 ngày 15/04/2003 của Anh trong đó có nêu thông báo của Uỷ ban 661 về việc các hợp đồng của 6 doanh nghiệp của ta không thuộc diện ưu tiên của Liên Hiệp quốc gồm có: Như Ngọc, Intimex, Vinashin, Vinafood1. Tocontap và Vocarimex.

Tuy nhiên, theo thông tin ngày 17/04/2003 trên trang Web: của Văn phòng Chương trình Iraq, 4 doanh nghiệp gồm: Như Ngọc, Intimex, Vinashin, Vinafood1. Tocontap và Vocarimex, nằm trong danh mục hợp đồng ưu tiên và danh mục hàng đang trên đường được ưu tiên của Liên Hiệp Quốc.

Bộ Thương mại đề nghị Anh cho kiểm tra lại thông tin này để xác nhận những hợp đồng của 4 doanh nghiệp trên có thuộc diện ưu tiên nêu trên không?

Cũng trên trang Web này không thấy liệt kê hợp đồng xuất khẩu đường kính đã giao hàng cho Iraq của Vinafood 1 và các hợp đồng máy nông nghiệp của Vinappro (theo công văn số 101/HC-03 ngày 31/03/2003 của Anh thông báo Vinappro đã nằm trong diện ưu tiên và Công ty cũng cho biết tổ chức FAO đã liên hệ với Công ty để làm thủ tục cần thiết). Hợp đồng gạch ốp lát của Long Hầu Thái Bình, các hợp đồng gỗ của Formach và các hợp đồng của Vinashin nằm trong danh mục hàng hoá khác đang trên đường.

Vì hàng hoá thuộc những hợp đồng nói trên được làm theo tiêu chuẩn của Irắc nên việc tiêu thụ những mặt hàng này ở các thị trường khác là rất khó khăn, vì vậy, Bộ Thương mại đề nghị Anh cố gắng tác động để Uỷ ban 661 đưa những hợp đồng của Vinafood1, Long Hầu Thái Bình, Formach và Vinashin vào diện ưu tiên giúp giải quyết một phần khó khăn cho các doanh nghiệp.

Để các doanh nghiệp có hợp đồng thuộc diện ưu tiên chủ động liên hệ với những cơ quan của Liên Hiệp Quốc được phân công xử lý các hợp đồng tồn đọng như: FAO, WFP... Bộ Thương mại đề nghị Anh cung cấp thông tin về địa chỉ, số điện thoại, số Fax và tên người phụ trách của các cơ quan này.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Anh./.

T/L. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THỊ TRƯỜNG
CÁC NƯỚC CHÂU PHI-TÂY Á-NAM Á
Vũ Thị Thêm