BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1657/TCT-TTHT
V/v tuyên truyền cho dự án Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Sơn La

Nhằm tuyên truyền cho dự án Hiện đại hóa quy trìnhquản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước - Hải quan - Tàichính, Tổng cục Thuế phối hợp với Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam (THVN)xây dựng phóng sự về tác động của dự án đối với việc thực hiện nhiệm vụ củangành tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng, được phát sóng trên kênhVTV1-Đài THVN. Dự kiến phóng sự sẽ được ghi hình thực tế tại Cục Thuế tỉnh SơnLa.

Để tạo điều kiện cho nhóm phóng viên thực hiệnchương trình, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện một số nộidung sau:

- Chuẩn bị báo cáo theo nội dung trên, cung cấp cácthông tin, tài liệu phù hợp, bố trí trả lời phỏng vấn và tạo điều kiện cho cácphóng viên ghi hình thực tế tại đơn vị.

- Liên hệ với Kho bạc nhà nước trên địa bàn và 01doanh nghiệp để nhóm phóng viên đến làm việc, phỏng vấn, ghi hình.

Thời gian: trong tháng 5/2013 (về ngày ghi hình cụthể Vụ TTHT NNT, Cục CNTT sẽ liên hệ trực tiếp với Cục Thuế).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thựchiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Cao Thái