Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1682/TCHQ-GSQL
NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ TẠM NHẬP TÁI XUẤT MẶT HÀNG TỎI

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Triển khai thực hiện ýkiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thông báo cho các doanh nghiệpViệt Nam không nhập tỏi của Trung Quốc để tái xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Lãnh đạoTổng cục chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Hải quan các địa phương không thực hiện việc làmthủ tục hải quan đối với những lô hàng tỏi tạm nhập từ Trung Quốc để tái xuấtsang Hoa Kỳ.

2. Đối với những lô hàng tỏi xuất khẩu đi Hoa Kỳ, khi làmthủ tục doanh nghiệp khai báo với cơ quan Hải quan là tỏi Việt Nam nhưng quakiểm tra nghi ngờ là tỏi có xuất xứ nguồn gốc Trung Quốc thì yêu cầu doanhnghiệp xuất trình chứng từ (hoá đơn mua bán hàng....) để chứng minh nguồn gốchợp pháp của lô hàng xuất khẩu, nếu cần thiết thì trưng cầu giám định của cáctổ chức giám định chuyên ngành.

Yêu cầu Cục Hải quan địa phương thực hiện đúng chỉ đạo nêutrên.